Podoba nové hvězdárny

04.11.2023 15:51

Podoba nové hvězdárny byla zpracována firmou TA3 Projekt a následně schválena Stavební komisí města Sezimovo Ústí a Radou města Sezimovo Ústí. A jakou podobu tedy hvězdárna získá?

Věž s kopulí i zázemí hvězdárny budou po odstranění původního objektu znovu vystavěny. S ohledem na rozdílnou výškovou úroveň podlah a degradaci severní části dojde k odstranění celého stávajícího objektu, vyjma jeho základů. Zázemí hvězdárny bude nově dvoupodlažní s pochozí střechou pro pozorování.

 

pohled od jihu

 

pohled od západu

 

V 1.NP bude klubovna a sociální zázemí s technickou místností. Ve 2.NP bude odborná knihovna, studovna, sklady a wc se sprchovým koutem. Věž s kopulí má nad úrovni terasy třetí podlaží pod kterým je úložný prostor v mezipatře a výstupem na pochozí terasu. Obrys původní stavby je zachován a současně se v severozápadní části navrhuje přístavba schodišťového traktu.

V severní části je na kruhovou výseč nasazena v úrovni střechy pozorovací kopule s výškou vrcholu 13,59 m.

Jižní část je tvořena kvádrem o rozměrech 11m x 9m x 8,7m.

Severní hmota je navržena vytažením půdorysu ze složeného obrazce. Ten je tvořen 2 kružnicemi o poloměrech 2,35m a 1,66m, které jsou spojeny tečnami.

Střecha stavby je na nižší části tvořena pochozí terasou pro noční pozorování pod širým nebem. Střecha nad severní částí je plochá s kačírkovým zásypem.

Kopule hvězdárny je opláštěna plechem v šedé barvě se střední intenzitou odstínu.
 

1. NP - přízemí

 

2. NP - 1. patro

 

3. NP - terasa a kopule