Pavel Hrkal: S Františkem Peštou jsem hledal Strkovské meteority

07.06.2015 23:01

 

Já jsem se s panem Peštou poznal jako soused a poté i jako spolužák jeho dcery. Také se znal s mým otcem a velmi často jsem s ním diskutoval o astronomických poznatcích v „jeho" hvězdárně.
Pamatuji si, jak mi tehdy v šedesátých letech ukazoval, kde by si představoval, aby hvězdárna stála. Živě si pamatuji, jak jsme potom spolu stáli u základů. Bylo to přibližně v roce 1964. František Pešta bydlel u Černých mostů a tam jsem ho navštěvoval a mohl s ním rozmlouvat. Dokonce jsme na sebe viděli ze svých zahrad, protože mezi Sezimovým Ústím a Táborem ještě nebyla nová zástavba. Jednou mě vzal i na místo, kam spadly tzv. Strkovské meteority. Šli jsme směrem k Hejtmanu a on mi vyprávěl, jak ve třicátých letech hledal ony meteorické úlomky. Byl to velmi spravedlivý a cílevědomý člověk, který rád diskutoval, nejen o astronomii a vesmíru. Mnoho lidí si ho vážilo, protože byl vstřícný a laskavý.
 

Autor: Veronika Gigalová
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/zavzpominat-prislo-do-hvezdarny-na-dvacet-lidi-20150606.html