Pamětní deska Františka Nušla

26.05.2018 11:00

 

Z archívu Astronomického ústavu AVČR jsme se dozvěděli o existenci pamětní desky Františka Nušla, kterou pravděpodobně vytvořil jeho syn Jan Nušl (světoznámý sochař a šperkař).

Tuto desku měl v úmyslu použít Jindřich Nušl (vnuk Fr.Nušla) k instalaci s bustou v Jindřichově Hradci. V roce 1990 měl již povolení města i památkářů, ale na sklonku života mu již na realizaci nezbýval dostatek sil.

Vzhledem k tomu, že ani současní potomci nevědí nic bližšího o existenci pamětní desky Fr.Nušla, žádáme o jakoukoli informaci, která nás k desce dovede.