Od Země až ke hvězdám

03.09.2011 12:42

 

Akce pro děti a mládež v Sezimově Ústí k přivítání nového školního roku pořádal společně s Hvězdárnou Junák – svaz skautů a skautek ČR, 4. skautský oddíl Sojčí Pírka Sezimovo Ústí.

Akce se uskutečnila v areálu Hilton, Sezimovo Ústí 2, tedy v přilehlém okolí Hvězdárny.

Součástí akce byly:

 • smyslové aktivity
  • HMAT (zkusíte poznat různé předměty, které neuvidíte)
  • SLUCH (co je to za zvuky?)
  • ČICH (kouzelné skleničky)
  • CHUŤ (ochutnávka poslepu)
 • pozorování sluneční aktivity dalekohledem
 • lanové překážky
 • lezecká stěna