Obsah hvězdárny

04.02.2024 16:04

Nastává čas schvalování projektu, stavebního povolení a následné stavby. Kromě toho začínáme plánovat a připravovat vybavení hvězdárny.

 

1.NP (přízemí)

Přednáškový sál nebo také méně vznešeně klubovna s kapacitou min. 40 osob, potřebnou AV technikou.

Sociální zázemí pro návštěvy a veřejnost.

Technická místnost s tepelným čerpadlem, zásobníky tepla, vzduchotechnikou apod.

V klubovně a na chodbách panely pro umístění výstav.

 

2.NP (1. patro)

Knihovna s kapacitou více jak 10.000 svazků knih a periodik s možností uložení dalších archiválií.

Pracovna pro zpracování a studium archiválií a sluneční aktivity.

Sklady pro uložení materiálu a techniky potřebné k provozu hvězdárny.

V knihovně a pracovně instalována technika pro digitalizaci archiválií a tisk drobných publikací hvězdárny.