Nová výstava Česko v ESO

26.03.2022 10:05

Naše hvězdárna připravila pro letošní rok novou výstavu na téma ESO. Sice většina z nás ví, co to je ESO - Evropská jižní observatoř, ale přeci jen neuškodí malá připomínka.

 

Evropská jižní observatoř (ESO) je prvotřídní mezivládní vědeckotechnická organizace zabývající se astronomií. Uskutečňuje ambiciózní program zaměřený na projektování, konstrukci a provozování výkonných pozemních pozo-rovacích zařízení, která mají umožňovat důležité vědecké objevy v astronomii. ESO také hraje přední úlohu v podpoře a organizaci spolupráce v astronomickém výzkumu.
ESO provozuje v oblasti pouště Atacama v Chile tři unikátní observatoře světové úrovně: La Silla, Paranal a Chajnantor.
První pozorovací místo ESO je na 2400 m vysoké hoře La Silla ležící 600 km severně od Santiaga de Chile. Je vybaveno několika optickými dalekohledy s průměrem zrcadla od 1,5 m do 3,6 m a mnoha dalšími přístroji. 
Paranal se soustavou dalekohledů VLT (Very Large Tele-scope) v nadmořské výšce 2600 m je vlajkovou lodí evropské astronomie. Paranal se nachází asi 130 km jižně od města Antofagasta v Chile, na pobřeží Tichého oceánu. Jedním z nejzajímavějších rysů VLT je možnost používat ho jako obří optický interferometr.
ALMA je největší současný pozemní astronomický projekt, je to revoluční zařízení pro světovou astronomii. ALMA je složena ze 66 obřích parabolických antén o průměru 12 a 7 metrů, které pozorují v pásmu milimetrových a submili-metrových vln.
Dalším krokem přesahujícím rámec projektu VLT je vybu-dování Extrémně velkého dalekohledu pro viditelné světlo a infračervenou oblast – ELT (Extremely Large Telescope) s pri-márním zrcadlem o průměru 39-metrů. ELT bude "největším okem lidstva hledícím do vesmíru" – stane se největším dalekohledem na světě pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast.

 

Seznam  států s rokem jejich zapojení do projektu ESO:

Austria 2009
Belgium 1967
Czech Republic 2007
Denmark 1967
Finland 2004
France 1964
Germany 1964
Ireland 2018
Italy 1982
Netherlands 1964
Poland 2015
Portugal 2001
Spain 2007
Sweden 1964
Switzerland 1982
United Kingdom 2002