Návštěva prof. RNDr. Miroslava J. Plavce, DrSc.

31.08.2001 14:32

 

Úterý 7. srpna 2001 - Štefánikova hvězdárna v Praze na Petříně
17.00 hod    Předání Nušlovi ceny za rok 2000 prof. RNDr. Miroslavu J. Plavcovi, DrSc.

Česká astronomická společnost udělila Nušlovu cenu za rok 2000 prof. RNDr. Miroslavu J. Plavcovi, DrSc. Byla mu předána  7. srpna na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně, kde se uskutečnilo setkání s prof. Plavcem a jeho ženou Ing. Zdeňkou Plavcovou, CSc., která patří k zakladatelům radiolokace meteorů na observatoři v Ondřejově a po níž byla pojmenována planetka č. 18676.

Nušlova cena ČAS je nejvyšší ocenění, které uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předse-dovi ČAS prof. Františku Nušlovi (1867-1951) a ČAS obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999.
  - Jiří Grygar -

 

Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc.
University of California at Los Angeles

Prof. Plavec se narodil r. 1925 v Sedlčanech, vystudoval astronomii na UK v Praze a věnoval se postupně studiu meteorických rojů a těsných dvojhvězd, zprvu v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově a posléze pak na zahraničních ústavech v Kanadě a USA. Patří k za-kladatelům moderního astrofyzikálního studia interagujících dvojhvězd, k vyni-kajícím vysokoškolským pedagogům a znamenitým popularizátorům astronomie (články v časopise Vesmír, příspěvky v rozhlasovém týdeníku Meteor, kniha Člověk a hvězdy atd.). Je zahraničním čestným členem Učené společnosti ČR. Je po něm pojmenována planetka č. 6076.
  - Jiří Grygar -