Mladí fyzikové přivezli pět medailí z Mezinárodní fyzikální olympiády

26.07.2012 22:30

 

 

Ve dnech 15. až 24. července 2012 proběhla v Estonsku v pořadí již 43. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Československo, společně s Polskem a Maďarskem, bylo v roce 1967 spoluzakladatelem této, dnes již prestižní mezinárodní předmětové soutěže.
 
Českou republiku reprezentovali letos následující středoškoláci:                                                      
• Ondřej Bartoš, absolvent Gymnázia ve Žďáru nad Sázavou
• Jakub Vošmera, absolvent Gymnázia Matyáše Lercha v Brně
• Stanislav Fořt, absolvent Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře
• Martin Raszyk, student Gymnázia v Karviné – Novém Městě                                                              
• Lubomír Grund, student Gymnázia Christiana Dopplera v Praze                                             


V čele delegace České republiky byli prof. Ing. B. Vybíral, CSc. a RNDr. J. Kříž, Ph.D. z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, kde také proběhlo výběrové a přípravné soustředění pod odborným vedením prof. RNDr. I. Volfa, CSc., předsedy Ústřední komise FO, a členů této katedry. Na soustředění si studenti doplnili a prohloubili své teoretické vědomosti a praktické experimentální dovednosti.  Diplomatickým úspěchem českých fyziků bylo pozvání doktoranda Filipa Studničky jako člena mezinárodní skupiny korektorů řešení soutěžních úloh.
Čeští soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a všichni si přivezli medaile: Ondřej Bartoš, Jakub Vošmera, Stanislav Fořt a Lubomír Grund získali medaile stříbrné, teprve žák 2.ročníku Martin Raszyk medaili bronzovou. 43. MFO se letos zúčastnilo 378 soutěžících z 81 státu, případně teritoria. V celkovém pořadí družstev byli nejlepší soutěžící z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu, kde každý účastník získal zlatou medaili, české družstvo se umístilo na 18.-20. místě, z řad států Evropské Unie bylo nejlepší družstvo ze Spolkové republiky Německa, naše družstvo obsadilo páté pořadí.