Mezi hvězdami - oslavy 100. výročí narození Zdeňka Kopala

14.09.2014 13:57

 


Přínos Zdeňka Kopala pro astronomii je srovnáván s přínosem Václava Havla pro politiku či Bedřicha Smetany pro hudbu. Město Litomyšl si tohoto významného rodáka velice váží, důkazem toho byly oslavy před deseti lety a realizace unikátního sochařského díla, dvojhvězdy, které připomíná Kopalovu práci přímo v místě jeho rodného domu. Samozřejmě že i oslavy stého výročí narození tohoto nejvýznamnějšího českého astronoma XX. století budou stát za to. Jarní sérii akcí už máme zdárně za sebou. Teď nás čeká ta podzimní.

Pozorování oblohy
Není snad lepší možnost jak oslavit výročí narození astronoma než pozorování oblohy. V pátek 12. a v sobotu 13. září budeme vždy od 10 do 16 hodin pozorovat Slunce a od 19 hodiny noční oblohu. „Při pozorování budeme zvečera nízko nad obzorem pozorovat planetu Mars a Saturn,“ říká Martin Cholasta z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a láká dál:“Kolem deváté hodiny bude vycházet Měsíc, který bude jen několik dní po úplňku. Bude tedy trochu rušit pozorování svým svitem, ale přesto se budeme moci podívat pro změnu na jasné objekty letní a podzimní oblohy. Například na kulové hvězdokupy M5 v souhvězdí Hada nebo M13 v souhvězdí Herkula. Dále se budeme moci podívat i na galaxii M31 v souhvězdí Andromedy. A málem bych zapomněl, že budeme moci pozorovat i planetu Uran,“ uzavírá Cholasta. V tuto dobu bude opět potemněna část Litomyšle tak, aby světelný smog nebránil výhledu na hvězdnou oblohu. Dočasná hvězdárna může být v našem městě otevřena pouze díky vstřícnosti Astronomické společnosti Hradec Králové, Hvězdárny a planetária Hradec Králové a Astronomické společnosti Pardubice. Dodejme, že v případě deště bude v Klášterních zahradách připraven náhradní program.

Oslavy Mezi hvězdami také pro profesionály a zapálené amatéry
Nejzásadnější částí podzimních oslav bude mezinárodní vědecká konference Living Together: Planets, Host Stars and Binaries, která se bude konat od 8. do 12. září 2014 v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Konferenci pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Astronomickým ústavem AV ČR a Astronomickým ústavem SAV. Od 12. do 14. září přivítá Litomyšl také konferenci České astronomické společnosti o výzkumu proměnných hvězd, jejíž součástí bude i přednáška doktora Jiřího Grygara s názvem Kopalova cesta z Litomyšle na Měsíc. Přednáška se bude konat v pátek 12. září od 18 hodin a bude zdarma přístupná široké veřejnosti.

Program oslav ke stažení

Zdeněk Kopal - Největší český astronom 20. století
Regionální muzeum v Litomyšli připravilo ve spolupráci se Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli výstavu věnovanou životu a dílu Zdeňka Kopala. Bude na ní možné zhlédnout nejen fotografie dokumentující Kopalův život, ale i řadu předmětů pocházejících z jeho pozůstalosti, mj. i tak výjimečnou věc jako je vlajka USA, která navštívila Měsíc a byla Kopalovi předána jako poděkování za účast na vesmírném projektu Apollo.

Krtek astronaut se zastaví v Litomyšli
Unikátní postava Krtečka, kterou s sebou v roce 2011 vzal americký astronaut Andrew Feustel do vesmíru se v pondělí 15. září zastaví v Litomyšli. Dopoledne Krteček dohlédne na přednášku pro školy, kterou povede Milan Halousek z České kosmické kanceláře a odpoledne od 15 do 18 hodin se na Krtečka můžete přijít podívat do Regionálního muzea v Litomyšli. V 15, 16 a v 17 hodin vám Milan Halousek podá ke Krtečkově cestě do vesmíru zasvěcený výklad. Přítomen však bude po celou dobu prezentace a rád vám zodpoví všechny vaše otázky.

Soutěž Kopalova sazka
V dubnu byla pro žáky základních a středních škol vyhlášena vědomostní soutěž s názvem Kopalova sazka. Soutěž organizuje Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Gymnáziem Litomyšl. Záštitu převzal starosta Litomyšle Michal Kortyš a čestný předseda České astronomické společnosti doktor Jiří Grygar. Vítězové se mohou těšit nejen na knihy o vesmíru, ale i speciální vstupenky umožňující volný vstup na hvězdárny v celé České republice. Předání cen proběhne v sobotu 15. září od 15 hodin v zámeckém pivovaru v rámci konference o výzkumu proměnných hvězd.

Kniha Můj život
Od dubna je v prodeji také kniha Můj život, v níž Zdeněk Kopal v roce 1933 rekapituloval svůj předchozí život. Jde o významné svědectví, ve kterém lze nalézt pro vývoj Kopalovy osobnosti důležité skutečnosti, o nichž později v knize O hvězdách a lidech mlčí. Rukopis připravil k vydání PhDr. Milan Skřivánek, který ji opatřil podrobnými poznámkami a úvodem. Publikaci vydalo město Litomyšl a představena byla veřejnosti přesně v den 100. výročí narození Zdeňka Kopala - tedy 4. dubna 2014.

Dobrá zpráva pro filatelisty
Oslavy Mezi hvězdami udělají radost nejen astronomům a matematikům, ale také filatelistům. Ve středu 26. března 2014 byla vydána v ediční řadě Osobnosti poštovní známka v hodnotě 21 Kč s portrétem Zdeňka Kopala, grafickým ztvárněním dvojhvězdy a letopočtem 1914-1993. Sběratelé mohou využít i tzv. obálku prvního dne vydání.

Zdeněk Kopal - život a dílo
„Nastupující generaci mladých hvězdářů v Československu bych rád vzkázal, aby nedali na to, co jim říkají staří (často již životem zklamaní); z nich totiž život mnohokrát již vyprchal vzdor místům, která mohou ještě zastávat ze setrvačnosti; a dále, aby řídili svůj směr tam, kde cítí, že svým talentem dokáží naší vědě co nejlépe prospět. Nestarejte se příliš o budoucnost - která je stále ještě neextrapolovatelná - nýbrž nastavte svůj navigační kurs na hvězdy, nikoliv na poziční světla okolních lodí." (Z. K., 1989)

Profesor Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914 v Litomyšli. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a absolvoval postgraduální studia ve Velké Británii, kde ho zastihla II. světová válka. Během války působil na Harvardově univerzitě a M. I. T. v Cambridgi a počítalo se s tím, že po skončení války převezme katedru astronomie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vinou komunistického převratu v únoru 1948 k tomu však nedošlo a profesor Kopal přijal nabídku na založení katedry astronomie Univerzity v Manchesteru ve Velké Británii, na které působil až do své smrti v roce 1993. Kdykoli to však bylo možné, navštěvoval rodnou zemi a udržoval těsné kontakty s našimi astronomy i za svízelných podmínek komunistické cenzury. Po převratu v roce 1989 navštívil také rodnou Litomyšl a převzal zde čestné občanství města. Byl rovněž zvolen čestným členem České astronomické společnosti a je po něm pojmenována planetka číslo 2628. V anketě českých astronomů o nejvýznamnějším českém astronomovi XX. století s velkou převahou zaujal první místo. Proslavil se svými pracemi v oboru výzkumu těsných dvojhvězd, výzkumu Měsíce (příprava amerického programu Apollo) a v numerické matematice. Napsal velkou řadu monografií a spoustu vynikajících vědeckých prací. Založil a řídil mezinárodní vědecké astronomické časopisy a vychoval řadu vědců nejenom z USA a Velké Británie, ale také ze zemí třetího světa.