Krkací láhev – belch bottle

05.03.2016 18:26

 

Krknutí způsobuje plyn akumulovaný v zažívacím traktu. Při jeho uvolnění a průchodu ústy dojde ke krknutí. Láhev z umělé hmoty naplňte částečně vodou a spojte dvěma špunty a jednou trubičkou s "nálevkou" vytvořenou uříznutím horní části druhé plastové láhve. Nálevku naplňte vodou a zmáčkněte dolejší láhev. Soutěžení mezi vodou, tekoucí do láhve a plynem, vytlačovaným z láhve dochází k charakteristickému pravidelnému – spíše nežli krkání – škytání. Pokud se nakláněním podaří vytvořit vír (tornádo), vyteče voda z nálevky téměř okamžitě. Uprostřed je otvor pro plyny, po krajích volně teče kapalina.

                                                                                                     

Stavové chování

- Chování kapalin a plynů


Teplota, tlak, objem, látkové množství a u směsí jejich složení nejsou nezávislé. Například u 1 molu čisté látky nám příroda nedovoluje zvolit současně její teplotu, tlak a objem. Dovolí nám volit jen dvě z nich (tlak a teplotu, tlak a objem, objem a teplotu). Ta třetí je dána stavovou rovnicí.

Nejjednodušší stavovou rovnicí pro plyn je stavová rovnice ideálního plynu. Tato rovnice může být odvozena statistickou mechanikou, jestliže předpokládáme, že se plyn skládá z velkého množství bodových částeček (molekul), mezi nimiž nepůsobí ani přitažlivé, ani odpudivé síly. Ve skutečnosti spolu plynné molekuly interagují (působí na sebe přitažlivými a odpudivými silami), jejichž výsledkem je např. kondenzace (vznik kapaliny). Ideální stavová rovnice kondenzaci předpovědet nedokáže. Proto bylo navrženo velké množství přesnějších stavových rovnic. V současné době však neexistuje jedna stavová rovnice, která by předpovídala vlastnosti všech látek za všech podmínek.