Kresba uhlem

04.06.2016 06:29

 

Oproti rudce obsahuje uhel méně pojiva, proto se jeho stopa více roztírá a vytváří měkké stíny.

 

Přírodní uhel:

 •  zanechává stopu jemnější a živější
 • je bledá, málo stálá a při práci ji lze snadno setřít hadříkem
 • vhodná pro studijní kresbu

 

Lisovaný uhel

 • stopa je sytá, stejnoměrná
 • prášek uhlu lpí pevněji na podkladu,proto lze krebu obtížněji korigurovat
 • její černá linka nezaniká ani vedle jiných výtvsrných technik
 • vhodná pro dětskou spontánní kresbu a kombinacemi s jinými technikami (malbou)

 

Kresba uhlem je vhodná pro kombinování s jinými technikami.

Uhlovou kresbu zvýrazňuje pozadí pojednané jinou kreslířskou technikou.

 

Formát a materiál

 • stopa uhlu nedovoluje vyjádřit detaily
 • je potřeba větších formátů -u mladších dětí do A2, na středních školách do A1 a větší
 • vohdný podklad je drsnější strana balicího papíru

 

Metodický přístup

 • osvojení si kresby uhlem je náročné
 • aby se dítě naučilo zacházet s materiálem, je dobré ho zpočátku kombinovat s výtvarnými technikami
 • stínované kresby činí žákům obtíže- nebránit roztírání obrysových linií
 • žáci rychle chápu další postup (na tmavších místech šrafurou zesilují stín, světla vytírají hadříkem, nebo platickou gumou)
 • postupem se snaží měnit přítlak, hustotu vrstvěných a křížených linií a vyvarovat se příliš ztmavení světlých ploch
 
 

CO UMÍ UHEL

Námět: Události na obloze či na hladině, etuda-mnohonásobné opakování jediného typu stopy

Výtvarný problém: hra se stopou uhlu-záznam gesta

Pojetí úkolu: práce se špičkou nebo plochou uhlu, roztírání linky, dotýkání, křížení a vrstvení stop, volba výřezů, spojení výřezu s barevnou plochou či písmem

 

LINIE A PLOCHA

Námět: volba žáka nebo výběr učitele

Výtvarný problém: kontrast linie a naznačeného objemu

Pojetí úkolu: Vedení linky a její záměrné roztírání, které vytváří jemný doplňující tón, frmát mezi A1 a A4 dle potřeby

 

DEKORATIVNÍ ŘEŠENÍ PLOCHY

Námět: Přezvětšený přepis těla hmyzu nebo detailů-portrét vosy, křídla vážky, tělo kukly

Výtvarný problém: kontrast prázdných a šrafovaných ploch

Pojetí úkolu: přezvětšená kresba detailů pozorovaných pod lupou, formát A2 nebo A1

 

UHEL JAKO NÁSTROJ STUDIJNÍ KRESBY

Námět: Zátiší, figura, portrét

Výtvarný problém: nosná linie, využití valéru, modelace stětlem a stínem, kontrasty ploch

Pojetí úkolu: celek a detail-hra s inspirativními detaily nebo výřezy a jejich předzvětšený přepis nebo přepis celku, formát A1 nebo A2