Jak postavit plastikový model (1) Úvod

13.08.2016 18:50

 

Náhled do historii modelářství

S prvními náznaky modelů se můžeme setkat už v pravěku, kdy pralidé trávili volné chvíle tím, že vyřezávali nebo modelovali sošky zvířat a postav z hlíny, dřeva a kostí. S plastikovým modelářstvím se ale setkáváme až mnohem později. První plastikové modely začala vyrábět firma Frog ve Velké Británii roku 1936. Ke konci 40. let se objevili první výrobci i ve Spojených státech a v 50. letech přišlo na trh mnoho dalších výrobců z různých zemí světa.

Před vznikem komerčního plastikového modelářství, během druhé světové války v letech 1939 – 1945, byly používány malé plastové výlisky letadel, které sloužily pro výuku pilotů RAF ve Velké Británii. Při zpozorování nepřátelského letadla mohli piloti porovnat obrysy a určit, o jaký typ letadla se jedná.

Jako modeláři už můžeme lepit plastikové modely hodnou řádku let. V padesátých až šedesátých letech se na československém trhu začaly oběvovat první plastikové stavebnice, zejména dopravních letadel. Od té doby zaznamenalo toto odvětví velký pokrok. Zdokonalením počítačové a strojní techniky máme dnes téměř dokonalé stavebnice s velkou přesností.

Výroba plastikových výlisků

První série modelů od britské firmy Frog byla vyráběna z acetátu celulózy. To je stejný materiál, který se používal k výrobě gramofonových desek. V současné době se modely vyrábí z roztaveného polystyrénu.

Nejdříve se vyrobí kovová forma, které je obvykle vícedílná. Forma je vyrobena pomocí elektroerozivního obrábění nebo dnes už moderněji pomocí CNC frézy, která na základě počítačového modelu dokáže vyrobit přesnou formu.

Hotová forma je následně vyplněna roztaveným plastem, který je do formy vstřikován pod vysokým tlakem. Plast je kanálky rozveden do všech dutin a vznikne výlisek. Podle složení vstřikovaného plastu můžou mít výlisky odlišnou barvu, která je zpravidla šedá nebo tmavě zelená. Kromě neprůhledných dílů se vyrábí i čiré díly, které slouží k imitaci skla.

 

Co se dá všechno postavit

Kromě známých modelů nejrůznějších letadel můžeme stavět také bojovou techniku, bitevní lodě, vrtulníky, železniční modely, plachetnice, sci-fi modely a nebo figurky. Všechny tyto modely se vyrábí v různých velikostech. Záleží tak jen na vás, jestli se rozhodnete lepit letadla nebo třeba bojovou techniku. Většina z modelářů vyzkouší více možností a má svou oblíbenou kategorii, které se drží. Někdy ale také přijde doba, kdy pořád jedno a to samé omrzí a přejdou k některé z dalších kategorií modelů.

Velikost modelu je ovlivněna zvoleným měřítkem. Nejběžnějšími měřítky u letadel, která se vyrábí, jsou 1/72 a 1/48. Což znamená, že u měřítka 1/72 je 1 cm na modelu 72 cm na skutečném letadle. Také platí pravidlo, že čím větší model, tím více dílů a tím pádem je i jeho sestavení složitější. Pro začátečníky je tak vhodnější především model v měřítku 1/72.

Kromě klasických stavebnic, kdy se jednotlivé díly lepí dohromady lepidlem a následně barví, existují i mnohem jednodušší stavebnice zvané Easy Kity. Takový model je obvykle už namalován nebo má jednotlivé díly vyvedeny v odpovídající barvě plastu. Model může mít taky předtištěné znaky nebo jsou ve stavebnici obsaženy samolepky, které se na sestavený model snadno nalepí. Jednotlivé díly se taky nemusí lepit, protože se dají do sebe zacvakávat. Tento typ modelů je určen především pro mladší děti (zhruba od 6 let), které ještě nemají zkušenosti, zručnost ani trpělivost k lepení klasických modelů. Výhodou je bezesporu jednoduchost a také nižší cena. Sám jsem několik podobných modelů postavil, když jsem s modelováním začínal a můžu je jen doporučit.

Přestože můžou být Easy Kity kvalitními a hezkými modely, tak nejsou předmětem tohoto návodu. Kvůli jejich jednoduchosti zde není prakticky nic, o čem by se dalo psát. Já se proto budu soustředit na stavění klasických plastikových modelů, které se musí lepit a barvit. Je to sice náročnější, ale výsledky jsou mnohem zajímavější.