IAU 2006 - 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie

30.08.2006 11:20

 

 

Od 14. do 25. srpna 2006 v Praze probíhalo 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Česká republika hostila astronomy celého světa v hlavním městě Praze, které se může pochlubit bohatou vědeckou minulostí. Již ve 14. století zde byla založena Karlova universita, na které se astronomie vyučovala. V Praze v průběhu staletí pobývali a pracovali velikáni astronomie a fyziky Tycho Brahe, Johannes Kepler, Christian Doppler, Ernst Mach, Albert Einstein a další. Nad pražským valným shromážděním Mezinárodní astronomické unie převzali záštitu prezident republiky Václav Klaus, předseda Akademie věd Václav Pačes, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a rektoři University Karlovy, Českého vysokého učení technického a Masarykovy university v Brně.

Po 39 letech se Praha opět stala hlavním městem světové astronomie a stala se tak teprve třetím městem světa, kde se astronomické kongresy uskutečnily podruhé - kromě Říma je to ještě Sydney. Praha totiž hostila 13. valné shromáždění IAU v roce 1967, kdy byl český astronom Doc. Luboš Perek zvolen generálním sekretářem IAU jako zatím jediný náš astronom v takto vysoké funkci a kdy byl v Ondřejově slavnostně uveden do provozu největší český dalekohled - dvoumetrový reflektor, který po několika modernizacích pracuje dodnes. Poslední valné shromáždění IAU se v roce 2003 konalo v Sydney, další se připravuje na rok 2009 v Rio de Janeiro.

Do Prahy se sjeli astronomové ze 73 zemí, aby projednali a vyhodnotili nejnovější objevy a pozorování, probrali zásadní vědecké, technické a administrativní problémy a dohodli se na další mezinárodní spolupráci. Témata se týkala všech oborů astronomie od našeho nejbližšího okolí až po nejvzdálenější objekty ve vesmíru.

Celkem se valného shromáždění účastnilo 2412 astronomů, z nich bylo 540 studentů a 115 seniorů (pro poslední dvě kategorie byl výrazně snížen registrační poplatek). Včasné registrace s poplatkem sníženým o 25% využilo asi 85% účastníků; na místě se registrovalo 87 osob. Dále bylo zaregistrováno 208 doprovázejících osob včetně 38 dětí do 11 let.

Na programu valného shromáždění bylo 6 symposií (31/2 denních), 17 kratších setkání (1-2 denních), 7 specializovaných tematických zasedání (1-2 denních), setkání mladých astronomů, setkání žen-astronomek a cca 110 jednání jednotlivých divizí a komisí Mezinárodní astronomické unie. V rámci vědeckého programu valného shromáždění bylo předneseno téměř 650 ústních sdělení a vystaveno více než 1550 posterů. Předneseny byly také 4 plenární přednášky předních světových astronomů: Jill Tarter (Vývoj života ve vesmíru), Alan Title (Magnetické pole a jeho působení na sluneční atmosféru), Shuang Nan Zhang (Podobné jevy v různých měřítkách: černé díry, Slunce, supernovy, galaxie a galaktické shluky) a Reinhard Genzel (Síla nových experimentálních technik v astronomii: přibližování se k černé díře ve středu Mléčné dráhy). Pro českou veřejnost byly uspořádány 3 přednášky předních astronomů překládané do češtiny v budově Akademie věd České republiky (Jill Tarter, Francoise Combes a Reinhard Genzel).

Valné shromáždění IAU se dotklo většiny aktuálních otázek astronomie, astrofyziky a přilehlých oborů. Hovořilo se mimo jiné o malých tělesech sluneční soustavy, která by se mohla setkat se Zemí, o dvojhvězdách a jejich roli při stanovování vzdáleností ve vesmíru, o vzniku hvězd, vývoji galaxií i o černých dírách, proběhla diskuze a schválení nové definice planety sluneční soustavy.

Pro účastníky kongresu byl připraven bohatý doprovodný program, který využilo více než 2200 osob. Kromě cest do nejzajímavějších míst v naší zemi se mohli zúčastnit exkurze na ondřejovskou hvězdárnu, uskutečnilo se také historické kolokvium na téma "astronomická Praha".

V Kongresovém centru Praha se konala doprovodná výstava, kde vystavovalo celkem 34 firem a institucí z celého světa. Z českých firem a institucí Astronomický ústav AV ČR, Hvězdárna Kleť, Česká kosmická kancelář, Česká astronomická společnost, T-Mobile CZ a Nakladatelství Academia. Mezi vystavovateli bylo i nadnárodní sdružení International Virtual Observatory Aliance.

Každý všední den vycházely kongresové noviny "Dissertatio cum Nuncio Sidereo III", které tak navázaly na astronomickou minulost českých zemí, kdy Johannes Kepler v roce 1610 publikoval v Praze svůj spis Dissertatio cum Nuncio Sidereo a na předcházejícím valném shromáždění v roce 1967 vycházely noviny "Dissertatio cum Nuncio Sidereo II".

Valné shromáždění IAU nebylo přístupné veřejnosti. Některé části jednání však byly přenášeny živě na internet metodou web-streaming, zprostředkovanou díky sponzorské podpoře firmy MediaStream. Byla přenášena všechna jednání, která se uskutečnila v Kongresovém sále: zahajovací a závěrečný ceremoniál, čtyři zvané přednášky, diskuze a hlasování o definici planety a přednáška laureáta kosmologické ceny Gruberovy nadace, J. Mathera. Během valného shromáždění shlédlo tyto přímé přenosy více než 8 tisíc diváků. Největší zájem byl o hlasování o definici planety během druhého plenárního zasedání, které shlédlo 5 tisíc diváků v přímém přenosu. Tyto přenosy jsou zaznamenány a jsou přístupné přes internet, do 18.9.2006 bylo napočítáno přes 21 tisíc přístupů.

Úvodní tisková konference pro české novináře se uskutečnila v budově Akademie věd ČR v Praze již před zahájením kongresu 10. srpna. V průběhu kongresu se pak přímo v Kongresovém centru konaly prakticky denně tiskové konference za účasti představitelů exekutivy IAU i význačných světových astronomů. O kongresu velmi podrobně referovaly především stanice Českého rozhlasu (Radiožurnál, Praha, Vltava, Leonardo, ČRo 6), ale též český tisk a Česká televize, která poskytovala obrazový servis mnoha zahraničním televizním společnostem. Na kongresu bylo akreditováno 125 domácích a 70 zahraničních novinářů, resp. tiskových agentur. Kongresoví pamětníci shodně konstatovali, že letošní pražské valné shromáždění mělo vůbec největší publicitu v dějinách kongresů IAU.

Během kongresu byli mimořádně oceněni někteří čeští astronomové. Kamil Hornoch převzal Cenu Pacifické astronomické společnosti za r. 2006 pro astronomy-amatéry, Zdeněk Sekanina obdržel Nušlovu cenu České astronomické společnosti za celoživotní vědecké dílo, Sympozium IAU č. 240 (Dvojhvězdy) bylo dedikováno Miroslavu Plavcovi a na počest Zdeňka Švestky uspořádal vydavatel mezinárodního vědeckého časopisu "Solar Physics" slavnostní oběd. Kongresové noviny připomněly rozsáhlým článkem význačného českého astrofyzika Františka Linka, jehož 100. výročí narození připadlo na druhý kongresový den.