Hvězdárna má vlastní planetku

24.06.2001 10:26

Dne 23.6.2001 bylo předáno zástupcem České astronomické společnosti osvědčení o pojmenování planetky Pestafrantisek.

 

Objevitelé:                                           P. Pravec, P. Kušnirák

Datum objevu:                                   9. 9. 1999

Místo objevu:                                     Ondřejov

Základní označení:                           1999 RT32

 

Citace:                                     František Pešta (1905-1982) založil lidovou hvězdárnu v Sezimově Ústí, která nyní nese jeho jméno, a byl vášnivým popularizátorem astronomie. Studoval archivní záznamy meteoritického deště Strkov (poblíž Tábora) v roce 1753.

                                                                 [citace byla zveřejněna v MPC 42679 (9. 5. 2001)]

 

Vzdálenost od Slunce        2,27 AU

Oběžná doba                       3,8 roku

Velikost                                2-5 km

 

 

V rámci předávání osvědčení proběhlo i několik dalších akcí:

 

22.6.2001  pátek

18.00 - 22.00  Den otevřených dveří

 

23.6.2001  sobota

13.00 - 14.00  Zasedání Historické sekce ČAS

14.00 - 14.30  Slavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky

                        (předá zástupce ČAS - České astronomické společnosti)

                        Odhalení pamětních desek na budově hvězdárny s drobným občerstvením a přípitkem

14.00 - 22.00  Den otevřených dveří

 

24.6.2001  neděle

14.00 - 18.00  Den otevřených dveří

 

 

            Planetky jsou v dalekohledu nerozlišitelné od hvězd, prozradí je jen jejich pohyb. Dříve pozorovatelé planetky objevovali tak, že si všimli hvězdičky "navíc", která v atlasech nebyla. Dnes je objevujeme fotograficky a poslední době zejméma pomocí CCD kamer. Pokud se pohybují na obloze rychle, mohou se na snímcích projevit jako čárky, ale většinou jsou také bodové jako ostatní hvězdy. Je proto nutné pořídit alespoň dva snímky s odstupem několika minut až desítek minut a porovnáním těchto smínků stejného pole v různém čase pohybující se objekty odhalíme.

            Je-li planetka pozorována v alespoň dvou nocích a tato pozorování jsou nahlášena do Minor Planet Centra, je planetce přiděleno předběžné označení, skládající se z roku objevu, dvou velkých písmen anglické abecedy a případně dalších čísel. V tomto okamžiku je možno pokusit se zidentifikovat planetku s nějakou dříve objevenou planetkou mající také pouze předběžné označení. Pokud je takováto dříve objevená planetka v databázi nalezena a je potvrzeno, že jde o tutéž planetku, jedno z těch dvou předběžných označení je vzato jako základní. 

            Není-li žádná dřívější identifikace planetky nalezena, je třeba provést další pozorování pokrývající co nejdelší časový interval a spočítat upřesněnou, ale stále ještě přibližnou dráhu planetky. Není-li ani s touto upřesněnou drahou planetka zidentifikována s žádnou dřívější, je možno zkusit s pomocí této přibližné dráhy planetku znovu nalézt v příštích letech. Když se podaří planetku sledovat alespoň ve čtyřech opozicích, může jí být přiděleno trvalé označení, jímž je pořadové číslo. Objevitelem očíslované planetky je pak prohlášen ten, kdo objevil planetku v době, kdy dostala označení považované za základní.

            Objevitel planetky je poctěn privilegiem navrhnout její jméno. Napíše krátkou citaci, což je text vysvětlující důvody k danému pojmenování. Návrh jména je na základě předložené citace posouzen jedenáctičlennou Komisí pro jména malých těles, která je součástí Mezinárodní astronomické unie. Tato komise se skládá z profesionálních astronomů z různých částí světa, kteří se zabývají výzkumem vztahujícím se k planetkám či kometám.

            Přijaté jméno se stává oficiálním v okamžiku, kdy je publikováno, což se děje spolu s příslušnou citací prostřednictvím Minor Planet Cirkulářů, které vydává v měsíčních intervalech Minor Planet Centrum.