Gama-astronomie

19.05.2013 12:04

Gama astronomie (též astronomie gama záření) je odvětví astronomie, které se zaobírá studiem vesmíru prostřednictvím záření gama.

Dříve, než bylo možné experimentálně zjistit přítomnost gama záření emitovaného z kosmických zdrojů, vědci věděli, že toto záření ve vesmíru existuje. Práce Feenberga a Primakova z roku 1948, Hayakawu a Hutchinsona z roku 1952 a hlavně Morrisona z roku 1958 vedly k závěru, že množství přírodních procesů, které se odehrávají ve vesmíru, má za následek emisi gama záření. Mezi tyto procesy patří například interakce kosmického záření s mezihvězdným plynem, výbuchy supernov a interakce energetických elektronů s magnetickým polem. Avšak až do 60. let 20. století nebylo možné gama záření zachytit.