Filcování a plstění

14.05.2016 07:51

 

Filcování je proces během něhož vznikne z vlněných vláken pevná homogenní struktura. Filcování se provádí pomocí vlhka a tepla nebo filcovací jehlou. Tato technika nám umožňuje vytvořit módní a bytové doplňky, dekorace, oblečení, hračky. Filcování má neomezené možnosti tvorby a je vhodné pro začátečníky i pokročilé. Rozdělujeme ho podle způsobu zpracování na tři techniky:

  • filcování pomocí vlhka a tepla - Působením vlhka, tepla a tření se rozevřou jemné šupinky na vlněných vláknech, proplétají se mezi sebou a tím dojde k filcování. Tento proces je podpořen křížením vláken v chomáčku. Jako urychlovač slouží mýdlo. Hotový filc je pevný, homogenní, vlákna nelze vytáhnout, ale zároveň zůstává měkký.
  • Nuno filcování - Nuno japonsky znamená tkanina, možný překlad je tkaninové filcování. Působením vlhka, tepla a tření se vlněná vlákna, proplétají se vzájemně mezi sebou a zároveň se spojí filcovaná vlna neoddělitelně s látkou. Vlněná vlákna, která proniknou tkaninou obdrží stálost, a proto mohou být položena i ve velmi tenké vrstvě. K Nuno filcování se používá nejčastěji hedvábí, ale může být nahrazeno i bavlněným nebo lněným plátnem s řídkým tkaním.
  • Filcování jehlou - Filcování jehlou je poměrně nová tvořivá technika, formou mechanického zpracování za sucha. Filcování jehlou je vhodné i pro začátečníky. Pěnová podložka a filcovací jehla stačí na to, abychom dali vlně tvar. Opakovanými vpichy jehlou do chuchvalce vyčištěného a vyčesaného vlněného vlákna, vznikne pevný materiál. Během zpracování se zaháknou (provážou) jednotlivá vlákna do sebe (zfilcují se) a utká se tak stabilní textura. Filcování jehlou se dělí do tří základních skupin: vpichování vlny do forem, filcování polystyrenových forem, volná tvorba dekorativních předmětů.