Diáky

26.06.2022 06:46

Přidáváme pro vás novou rubriku, která obsahuje DIAfilmy a DIApozitivy.

DIAfilmy

V této části naleznete informace o jednotlivých DIAfilmech, které jsou v archivu Hvězdárny Fr.Pešty. Tyto filmy jsou v původním stavu, nerozstříhané. Pokud se podařilo dohledat, jsou k nim zároveň naskenovány "manuály", tedy popisy jednotlivých políček pro "promítače" neb také demonstrátora.

 

DIApozitivy

V této části naleznete informace o sérii DIApozitivů, které jsou v archivu Hvězdárny Fr.Pešty. Tyto snímky jsou v původním stavu, uložené v rámečcích a opatřené signaturou. K tomu je uveden manuál pro zatřídění dle signatury a dále digitalizovaný katalog, obsahující lístek ke každé signatuře.