Deset roků od vyhlášení Beskydské oblasti tmavé oblohy

04.03.2023 14:31

V sobotu 4. března 2023 to bude 10 roků od založení Beskydské oblasti tmavé oblohy. Ta vznikla jako druhá v České republice a je přeshraniční česko – slovenská. Rozkládá se v přírodním prostředí Beskyd na české straně a Kysuc na slovenské straně.

 

Na tiskové konferenci 2. března 2023 v chatě Švarná Hanka na Gruni za zakládající české instituce vystoupili:

Mgr. František Jaskula – ředitel Správy CHKO Beskydy, Agentura ochrany přírody a krajiny
Ing. Václav Langer – Lesy České republiky, Oblastní ředitelství severní Morava
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. – předseda České astronomické společnosti
Za zakládající slovenské instituce vystoupili:

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. – předseda Slovenské astronomické společnosti při SAV
zástupci Správy CHKO Kysuce
VZNIK BESKYDSKÉ OBLASTI TMAVÉ OBLOHY
První představení záměru proběhlo 14. května 2012. Slavnostní vyhlášení Beskydské oblasti tmavé oblohy pak proběhlo 4. března 2013 v chatě Švarná Hanka na Gruni, při příležitosti 40. výročí CHKO Beskydy.

Zakládajícími institucemi jsou

Česká astronomická společnost
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Správa CHKO Beskydy
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce
Lesy České republiky.

 

Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO) se nachází na česko – slovenské hranici se středem kolem obcí Staré Hamry a Bílá. Její rozloha je 308 km2. Rozkládá se na území obcí Staré Hamry, Bílá, Čeladná, Morávka, Krásná, Horní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Z toho je 7 obcí na české straně a 5 na slovenské. Ve velké většině pak na území spadající do CHKO Beskydy a CHKO Kysuce. Nejvyšším bodem v BOTO je Lysá hora (1323 m n. m.).
Beskydská oblast tmavé oblohy si při svém vzniku dala do vínku upozornit na to, že tma začíná být ohroženým druhem a že pro ochranu našeho přirozeného nočního prostředí musíme něco udělat. A to se rozhodně povedlo.

 

V roce 2017 byla ministrem životního prostředí ustavena mezirezortní pracovní skupina pro řešení světelného znečištění. Práce ve složení zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Svazu průmyslu, Svazu měst a obcí ČR a České astronomické společnosti už byla zanesena do dvou usnesení vlády a jednotlivé resorty mají uděleny postupné úkoly. Některé výsledky práce už jsou uvedeny do praxe, např. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu mají shodné dotační tituly na podporu výměny veřejného osvětlení v obcích s parametry osvětlování šetrnými pro přírodu. V roce 2023 se do této pracovní skupiny přidali zástupci Ministerstva zemědělství (osvětlení skleníků), Ministerstva kultury (osvětlování památek) a Správa železnic (nádraží a železniční dopravní cesta).
Místopředseda České astronomické společnosti a předseda Odborné skupiny pro řešení světelného znečištění, který byl i u vzniku Beskydské oblasti tmavé oblohy a je také členem meziresortní pracovní skupiny, k tomu dodává: "Máme světelné znečištění opravdu vnímat jako problém? Přece si musíme svítit. Musíme? I v hluboké noci, kdy po vsi nikdo neprojde, ve městě je to pak pár lidí a projede jen pár aut? Neměli bychom veřejný zájem bezpečnosti lidí zvečera (a ráno) vyměnit v průběhu noci za veřejný zájem ochrany nočního životního prostředí? Svítit k přírodě a k našemu zdraví ohleduplně přitom umíme. Tak to udělejme. Hned! Protože při každém prodlení vznikají další instalace venkovního osvětlování s nevhodnými parametry, které díky jejich životnosti budou přírodu poškozovat dalších 25 roků. Technologie k řešení máme, cesta je otevřená."