Čištění zrcadlového objektivu

24.06.2012 13:27

1. Odstranění pevných částic

Po vyjmutí zrcadla z dalekohledu a objímky je zpravidla nutné nejprve odstranit hrubé nečistoty. K tomu je možné využít proud vzduchu popř. stlačeného dusíku. S výhodou lze využít i „balónky“ na čištění optiky, které lze za pár korun koupit v každé slušné optice. Podobně jako u čištění čočkové optiky je použití stlačeného vysokotlakého vzduchu z kompresoru zcela nevhodné. Již při tlaku kolem 30 PSI (tj cca 2 bary, resp. 207 kPa) může být urychlení případných pevných prachových částic v proudu vzduchu z kompresoru tak velké, že může poškodit nejen ochranou SiO vrstvu, ale i vlastní odraznou vrstvu zrcadla.

V případě, že bude následovat mokré čištění lze pevné nečistoty rovněž smýt proudem vody. V tomto případě postačuje volný proud vlahé vody z kohoutku.

 

2. Rozpuštění nečistot ve vodní lázni

Nejprve si připravte pracoviště. Do nádoby ve které budete zrcadlo mít (např. dřez nebo lavor vhodné velikosti) vložte na dno nejlépe froté ručník a napusťte ji čistící lázní. Vždy volte nádobu raději o něco větší než je průměr zrcadla tak aby jste mohli zrcadlo volně uchopit a pohybovat s ním. Ručník na dně omezí náhodné podklouznutí zrcadla během čištění a rovněž sníží riziko poškrábání optické plochy zrcadla v případě, že by vám během čištění zrcadlo vyklouzlo z rukou. Poté ponořte zrcadlo optickou plochou nahoru do teplé vodní lázně, do které jste přidali pár kapek saponátu.

Pro odmočení ulpívajících nečistot zpravidla postačuje 10-15 minut. Pro tuto fázi čištění není použití destilované vody nezbytné a lze přirozeně použít i vodu z kohoutku. Po následném opláchnutí optické plochy proudem vody pak celou operaci zopakujte v nové lázni. Pro odstranění drtivé většiny nečistot zpravidla postačují 2-3 lázně po 10 minutách. Na konci každé lázně uchopte zrcadlo zespodu tak, aby jste se nedotýkali odrazné plochy a opakovaně jej rychle zvedejte těsně pod vodní hladinu a pokládejte zpět na dno nádoby. Proud vody velmi účinně odstraní i částečně rozpuštěné nečistoty.

Pokud je nějaká nečistota obzvláště setrvalá lze ji odstranit pomocí jemného pohybu bavlněného smotku/odstřiženého proužku optické utěrky na optické ploše ponořené v čistící lázni. Nikdy se nesnažte odstranit nečistotu nasucho! Smotek v čistící lázni jen položte jedním koncem na optickou plochu a druhý uchopte. Volně s ním pak pohybujte rovnými tahy. Nepřitlačujte jej větším tlakem, zbytečně by jste riskovali poškození optické plochy. Je lépe se smířit se smítkem na zrcadle, než riskovat poškození odrazné plochy zrcadla.

 

3. Rozpuštění nečistot čistícím roztokem

V případě potřeby lze použít pro odmočení zejména organických nečistot vhodnou čistící kapalinu (např. čistý líh popř. směs líhu a éteru nebo jinou z výše uvedených). Protože prakticky všechny uvedené kapaliny jsou hořlavé, nesmí přijít ani jejich výpary do styku s otevřeným ohněm. Nekouřit je tak samozřejmostí, což ostatně platí nejen při práci s hořlavinami, ale obecně při práci s optikou.

Mezi nejúčinnější patří čistící roztoky na bázi acetonu. Zejména pro ně platí, že je lze používat pouze v prostorech s dostatečným větráním za dodržení všech ostatních bezpečnostních a hygienických předpisů. Pro kapaliny na bázi acetonu rovněž platí, že by neměly přijít do styku s plastovými předměty a povrchy. Může na nich zanechat barevné skvrny, popř. dokonce některé druhy plastů naleptat nebo rozpustit. Čistící kapaliny na bázi izopropylu (izopropyl-sprej, roztok izopropylu+ éter, …) sice vyžadují časově delší aplikaci, jejich použití je však obecně bezpečnější a méně agresivní pro životní prostředí. Proto jim doporučuji dávat přednost vždy, kdy je to možné.

Čistící roztok naneste pomocí bavlněného smotku přímo na optickou plochu zrcadla, popř. čistící kapalinu na ni opatrně nalijte. V tomto případě tedy není nutno ponořovat do čistící lázně celé zrcadlo, pouze dostatečně smočte optickou plochu (resp. vyplňte dutou optickou plochu čistící kapalinou). Čistící roztok nechte chvíli působit (zpravidla postačuje 3-5 minut) a následně opláchněte zrcadlo proudem vody. V případě potřeby lze celou proceduru opakovat. Podobně jako v předchozím případě lze k odstranění setrvalých nečistot použít smotku, kterým zlehka pohybujeme po povrchu zrcadla naplněného čistící lázní.

Po aplikaci čistícího roztoku je vhodné omýt na závěr zrcadlo ještě jednou v mycí lázni tvořenou čistou vodou popř. s pár kapkami saponátu.

 

4. Závěrečné opláchnutí a zpětná montáž

Na závěr čištění je nutné důkladně zrcadlo opláchnout čistou destilovanou vodou. Tu naplňte do vhodné láhve (např. čistá PET láhev je téměř ideální). Umístěte zrcadlo na šikmou rovinu nebo nadzvedněte jednu jeho stranu rukou a opakovaně jej oplachujte proudem destilované vody. Postupujte systematicky ve vodorovných liniích shora dolů tak, aby jste opláchly skutečně celou plochu. Ze zrcadla musí být bezpodmínečně smyty veškeré zbytky předchozí lázně nebo čistících kapalin. Celý postup závěrečného opláchnutí několikrát zopakujte. Na zrcadlo o průměru 8“-12“ (200-300mm) zpravidla postačují pro závěrečné opláchnutí 2-3 litry destilované vody.

Pokud si nejste kvalitou destilované vody příliš jisti popř. pokud chcete schnutí urychlit, můžete na mokrý povrch volně položit optickou utěrku (skutečně jen položit, žádné „stírací pohyby“) a velké kapky takto vysušit. Někteří astronomové pro tento účel dokonce používají jemné papírové kapesníčky. Občas tak sice zůstane na optické ploše v závislosti na kvalitě utěrky/pláténka nějaké vlákno, ale to nemá viditelný vliv na výsledný obraz. V případě nekvalitní destilované vody tak můžete zabránit vzniku zaschnutých stop od vodních kapek.

Na závěr umístěte zrcadlo do klidného prostoru nejlépe ve vertikální poloze a nechte před montáží zpět do dalekohledu oschnout. Pokud byla použita skutečně destilovaná voda a závěrečné mytí bylo důkladné, zbylé vodní kapky vyschnou aniž by zanechaly jakékoliv stopy.

 

Zdroj:  https://posec.astrotechnics.eu