Cena Neuron Prima ZOOM: 100 000 korun pro nejlepší vědecké video

23.01.2015 07:30

 

Nadační fond Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM hledá autora nejlepšího vědeckého videa, který získá 100 000 korun

Jak předat vědecký výzkum srozumitelně a přitažlivou formou?
Jak zprostředkovat dobrodružství, které věda nabízí?

Nadační fond Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM dává prostor široké veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa představila vědecký obor nebo předmět výzkumu, a pomohla tak popularizovat vědu. Důraz je kladen na nápaditost, nikoli na technické provedení – dotyčnému postačí třeba i mobilní telefon, nadhled a schopnost vysvětlit téma názorně. Autor nejlepšího vědeckého videa získá od NF Neuron 100 000 Kč. 

„Věda nemá lepšího spojence než film a video. Tam, kde už nestačí slova nebo jakákoli prezentace, audiovizuální forma zcela s přehledem vítězí svou sdělností, přesností a především schopností fascinovat a nadchnout,“ řekl Aidan Laverty, hlavní dramaturg první a dodnes celosvětově nejpopulárnější série vědeckých filmů BBC Horizon při své návštěvě největšího evropského festivalu vědeckých dokumentů Academia Film Olomouc.

Nadační fond Neuron se ve spolupráci s Prima ZOOM rozhodl motivovat širokou veřejnost, aby se vědy nebála a zkusila ji přiblížit svému okolí. A nezáleží na tom, zda se jedná o biologii, fyziku nebo třeba teorii literatury. „V České republice máme mnoho skvělých vědců, jejichž výzkum je na světové špičce. Vzniká zde i spousta videí nebo dokumentárních filmů, přesto ale cítíme, že komunikovat úspěšně a přitažlivě vědu se musíme stále ještě učit,“ reaguje Monika Vondráková, ředitelka Nadačního fondu Neuron. „Jsme velice rádi, že touto formou můžeme znovu podpořit mladé talentované Čechy, kteří milují vědu a umí ji zábavně přiblížit ostatním,“ doplňuje Tomáš Karlík, šéfredaktor webu Prima ZOOM.

Jak na to?
Nebojte se pustit do hravé formy a představte to, co vás ve vědeckém světě fascinuje. Věda je zábava i umění. Důležité je jedno: stačí natočit krátké video v délce max. 3 minut a poslat nám ho nejpozději 28. února 2015. Video by mělo co nejzajímavěji, nejkreativněji a pokud možná co nejsrozumitelněji představit nějaký vědecký obor, předmět výzkumu, nebo jen zajímavou vědeckou otázku, která vám nedá spát. Zároveň by mělo inspirovat veřejnost, aby se vědou zabývala nebo se o ni laicky zajímala. Video není oborově omezeno: může se týkat fyziky, geologie, matematiky, nebo klidně teorie literatury. Může být animované, natočené na mobil nebo třeba loutkové. Kreativita nebude trestána, ale naopak oceněna. Jeden soutěžící může přihlásit i více videí.

Kdo se může přihlásit?
Přihlásit se může kdokoli od 18 let věku, kdo má trvalý pobyt v ČR.

Vědec, filmař nebo laik?
Kdokoli. Filmař musí proniknout do vědeckých témat, vědec se naopak musí poprat s uměním natáčet a „vyprávět obrazem“. Student se zájmem o video i vědu zase může přijít s naprosto originálním nápadem. Cílem soutěže je, mimo jiné, také propojit tyto světy. Podpořit vědce, kteří se do natáčení pustí sami, nebo se spojí s těmi, kdo s filmem zkušenost mají. Pobídnout studenty filmu a filmaře, aby se vědy nebáli a naopak využili svoje schopnosti k její propagaci. Oslovit i laiky, pro které je natáčení i věda nové dobrodružství, do kterého se nebojí pustit. Nehledáme profesionální vysokorozpočtové krátké filmy, oceňujeme skvělý nápad a schopnost jej předat formou videa.

Harmonogram:

 • Uzávěrka pro přihlašování videí: 28. února 2015
  Soutěžní videa je možné nahrávat od 27. ledna do 28. února 2015 na adrese https://neuron.zoom.iprima.cz
 • 1. kolo - veřejné hlasování: 1.–31. března 2015
  Široká veřejnost bude moci všechna přihlášená videa zhlédnout na webu Prima ZOOM a dát hlas svému favoritovi prostřednictvím svého profilu na Facebooku. Do finále soutěže postoupí 10 videí s nejvyšším počtem hlasů.
 • 2. kolo – finální výběr vítěze porotou Ceny Neuron Prima ZOOM: 1.–30. dubna 2015
  K deseti videím s největším počtem hlasů může NF Neuron donominovat další max. 3 videa.* Výsledných 10–13 videí pak bude posuzovat porota složená z vědecké rady NF Neuron a tří nezávislých porotců. Oceněni budou tři finalisté. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun od Nadačního fondu Neuron, účastníci na 2. a 3. místě obdrží věcné ceny od Prima ZOOM.
 • Vyhlášení cen Neuron Prima ZOOM
  Ceny budou vyhlášeny a předány na akci "Neuron Science Future – české příběhy vědecké budoucnosti", kterou NF Neuron organizuje v polovině května 2015.

Kritéria hodnocení:

 • relevance tématu a srozumitelnost jeho podání
 • vizuální kvalita
 • dramaturgie (schopnost vystavět příběh, jasná informační struktura, pointa)
 • popularizační efekt


Zde můžete zhlédnout loňská vítězná videa.


V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na adrese info@nfneuron.cz.


Pozn.: Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit videa, která byla natočena jako zakázka pro jiné účely (propagace instituce apod.), dále videa obsahující témata rasismu, xenofobie, sexismu, vulgarity apod. Vyřazena budou i videa bez vědecké tématiky, nebo videa s politickým či náboženským podtextem.