Částečné zatmění Měsíce 7.9.2006

09.09.2006 11:15

 

Částečné zatmění Měsíce 7.9.2006 sice u nás probíhá nad obzorem, ale na začátku fáze částečného zatmění je Měsíc ještě nízko nad východnídním obzorem. V uvedený den Měsíc vychází v 19 h 32 min LSEČ, tedy asi půlhodinu před začátkem částečného zatmění a vrcholí až dalšího dne v 0 h 09 min, dlouho po konci úkazu. Částečné zatmění má velikost 0,18939; toto číslo vyjadřuje, jaká část měsíčního průměru je ponořena do zemského plného stínu.

Začátek částečné fáze tohoto zatmění je viditelný z většiny Evropy a Afriky i z většiny Asie, z Austrálie, Indického oceánu a přilehlé části Antarktidy, z východní oblasti Atlantiku a ze západní části Tichomoří. Konec zatmění má, vzhledem ke krátkému intervalu trvání částečné fáze zatmění, téměř shodný rozsah viditelnosti jako jeho začátek.

 

Průběh zatmění (časové údaje jsou uvedeny v LSEČ):

 

Fáze

čas

poziční úhel

vstup Měsíce do polostínu

18h 44m 06s

25°

začátek částečného zatmění

20h 05m 48s

357°

největší fáze zatmění

20h 51m 18s

*

konec částečného zatmění

21h 36m 54s

306°

výstup Měsíce z polostínu

22h 58m 30s

279°

 

Úkaz patří do série Saros č. 118 a jedná se o 51. zatmění z celkových 74 této série, která je v sestupné fázi. Proto příští zatmění této série (18.září 2024) bude velmi malým částečným zatměním o velikosti pouhých 0,085 a další zatmění série 29.září 2042 již bude zatměním polostínovým.