ČAS v době růstu a budování - Fr. Pešta

28.11.2015 11:24

 

… Mám před sebou diplom České astronomické společnosti v Praze, vydaný dne 12. dubna 1924, o přijetí za jejího činného člena od 23. 1. 1923, podepsaný předsedou univ. prof. dr. Fr. Nušlem, jednatelem dr. Seydlem a pokladníkem ing. Boreckým.

Tomuto členství předcházely již dva až tři roky, kdy jsem se jako student písecké reálky zabýval astronomií, v čemž jsem byl podporován profesorem fysiky dr. Suchdolem, který také mě půjčoval astronomický dalekohled ze Školních sbírek do naší vesnice Ostrovec na celé prázdniny. Tam jsem již tehdy konal besedy u dalekohledu pod volnou oblohou, při četných návštěvách ostroveckých i jiných občanů.

Po seznámení s tehdejším tajemníkem ČAS, Františkem Kadavým - asi v roce 1922 - začal jsem uvažovat o astronomických přednáškách v rámci ČAS. Zapůjčil mi diapositivy a astronomickou tématikou. Od prof. dr. Suchdola, ze školního kabinetu, jsem si se svým spolužákem, také z Ostrovce, Antonínem Brousilem, nynějším rektorem AMU v Praze, přivezl karbidový skioptikon. Pak jsme ještě sehnali malý vozík a začali jsme vyjíždět do sousedních obcí propagovat po večerech astronomii. Promítalo se na bílé prostěradlo, které nám vždy v hostinci zapůjčili. A zájem byl.

Když jsme již navštívili několik sousedních vesnic, měla být uspořádána přednáška i v naší vesnici. Toník Brousil namaloval veliké plakáty, "že člen České astronomické společnosti v Praze, František Pešta, bude mít přednášku o hvězdách, a že se při tom budou promítat světelné obrazy". To tenkrát táhlo.

Uvedený večer byl sál v hostinci plný. Jen skioptikon nechtěl dělat dobrotu. Toníkovi se nijak nemohlo podařit dát to do chodu. A jak tak byl skloněný nad karbidovým válcem, z něhož již unikal plyn, přiskočil jeden chasník se slovy: "Počkej Tondo, já ti posvítím", a škrtl sirku nad válcem - a Tonda zase neviděl ..., poněvadž to vybouchlo. Nastal zmatek a úprk ze sálu okny a dveřmi. Na konec jsme se ocitli já i Toník na dvoře, kam nás hospodský vystrčil se slovy: "Holom-ci, ještě mi tu vypálíte hospodu". A bylo po přednášce člena české astronomické společnosti v Praze. Ověřili jsme si staré přísloví, že "doma se nikdo nestane prorokem". Naše pojízdná činnost tím skončila.

Druhý den sebrali jsme skioptikon a odvezli do fysikálních sbírek prof. dr. Suchdola. Vybrané vstupné z přednášek a diapositivy odeslal jsem s poděkováním Františku Kadavému do Prahy.