ČAS po únoru 1948 - J. Očenáš

07.11.2015 11:48

 

… Ale ani predseda ONV v Humennom sa nedal zahambiť vo svojej vynaliezavosti. A jedného krásneho dňa ma oboznámil so svojim "senzačným plánom". On si totiž celkom inak predstavoval popularizačná prácu našej hvezdárne. Navrhoval, aby každá astronomická prpdnáäka na dedine bola spojený s náborom členov do JRD. Podľa jeho plánu mal sa postavit hvezdársky dalekohlad na námestí, obce a jeho úlohou by bolo privábit ľudi. Po zhromáždení ľudí, miesto astronomickej prednášky, mali sa prítomní podchytiť pre kolektivizáciu dediny.

Je poohopiteípé, že s takýmito "geniálnymi" nápadmi som nemohol súhlasiť, čo malo za následok zostrenie perzekúcie mojej osoby.

A úž sa nešťastie sypalo na mňa ako lavina. ONV mi zakázalo chodiť prednášať do iných okresov, ačkolvek všetky výlohy boli hradené žiadaťelom a nie našou hvezdárňou.

Toto však bolo iba predehrou toho, čo ďalej nasledovalo. Predseda ONV bol núdzové ubytovaný v budove ONV a kedže mal dve deti, nepáčil sa mu hluk, ktorý spôsobili návštěvníci hvezdárne.

A tak keá som otvoril separátny vchod do budove ONV a vyšiel na pozorovatelnu, manželka predsedu rezervným klúčom zamkla dvere naspat, aby sa nikto na hvezdáreň nemohol dostať. Vrátnikovi a upratovačkám prísne nakázala, aby každého návštév níka vrátili s poznámkou, že hvezdáreň bola zrušená.

Ja som si spočiatku nevedel vysvetliť príčinu, prečo ludia prestali navštevovať hvezdáreň. Toto konštatovali a hlásili mi tiež moji spolupracovníci, ktorí taktiež konali službu večer na hvezdárni, podlá vypracovaného rozvrhu.

Z našej pozorovatelne nebolo totiež vidieť dolu na dvere od separátneho vdohodu so budovy ONV. Každý,kto mal službu na hvezdárni, vždy odomknul tieto dvere, aby návštévníci mali volný vstup na hvezdáreň.

Jedného večera som počul silný buchot na dvere a keá som tam išiel sa pozrieť, bol som velmi prekvapený, že tieto dvere niekto uzamknul.

Teraz mi svitlo v hlave, že tu sa sabotuje! Než službu konajúci na pozorovateľni, dolu niekto vždy zamkne dvere, aby znemožnil návštevu hvezdárne. Ihnad som vzal na výsluch vrátnika, ktorý mi potom prezradil, ako sa veci majú. Takto sa prezradila táto podkopná práca namierená proti našej hvezdárni.

Po tomto výsluchu som zavolal skupinu návštevníkov na hvezdáreň, kde sme sa pustili do pozorovanie hviezdnej oblohy. Za malú chvílu s velkým hrmotom sa otvorili dvere hvezdárne, v kterých sa objavila manželka predsedu ONV a rozčúlene kričala na dňa: "Co tu púšťáte íudi do tej búdy, moje deti nemôžu spat pre ten kravál!"

Buduje sa riadna hvezdáreň - ale velmi tažko!

Písal sa rok 1958. Zmenilo sa zase vedenie ONV a ja som sa dožadoval výstavby riadnej hvezdárne. Svoju žiadosť som odôvodnil tým, že doterajšie provizórium nevyhovuje pre hromadné návštevy, ani pre pozorovanie. Pre stabilnú strechu sa totiež vzduch vo vnútri pozorovatelne velmi zohrieva, následkom čoho nagtává chvenie pozorovaného objektu. Z toho dôvodu hvezdáreň bezpodmienečne musi mat otáčivú kupolu,mimo toho kanceláriu pre riaditela, prednáškovú sieň, tmavú komoru atd. Inak nemôže zvládnuť úkoly na ňu kladené.

Napred bola povolená stavba kupoly. Plány boli vyhotovené pracovnikmi Východoslov. železiarní v Košiciach. Potom zo strany ONV bol daný súhlas k výstavbe dalších žiadaných miestností. Podlá toho sa mala previesť adaptácia časti budovy ONV a hvezdáreň mala byť ako druhé poschodie budovy.

Z tohoto miesta bol velmi dobrý výhíad na všetky svetové strany a v blízkosti sa nenachádzali rušivé svetlá pouličných lámp. Teda ideálne miesto pre ludovú hvezdáreň.

Práca s nadstavbou budovy ONV bola zadaná Okresnému stavebnému podniku v Humennom a plány vyhotovil Stavoprojekt v Michalovciach.

Okresný stavebný podnik ihnect sa pustil do odstránenie části krytiny na budove ONV. Ale práca neišla tak rýchlo, lebo sa preťahovala a skončená bola až za dva roky. A tu sa nezadržitelne valilo na mňa druhé nešťastie!

Len čo, bola odstránená strecha na budove ONV, prišli niekolko týžďnov trvajúce tropické lejáky! Do budovy ONV začala pretekať daždová voda, čím nastala panika medzi administratívnými pracovníkmi a tito ma začali častovať vyberanými slovami.