100 let Hvězdářské ročenky

19.03.2021 18:07

 

Hvězdářská ročenka začala vycházet v bývalém Československu v roce 1921, tedy jen čtyři roky po založení České astronomické společnosti. Letos se tedy dožívá svých stých narozenin. Předcházelo jí publikování kalendáře úkazů ve Věstníku ČAS, v Říši hvězd a krátce i v Rozhledech JČMF. I když většina autorů HR se rekrutovala z řad členů ČAS a sloužila hlavně jejím členům, byla vydávána péčí profesionálních astronomických institucí. Vycházela po celou dobu své existence téměř nepřetržitě, jedinou výjimku tvořila válečná léta (1942-1945), kdy bylo její vydávání zastaveno. Ročenka na rok 2021 tedy vychází nikoliv jako 100., ale „jen“ 97. ročník. Na rozdíl od „velkých“ světových efemerid byla od samého počátku koncipována nikoliv jako vědecká publikace, obsahující ty nejpřesnější polohy nebeských objektů, ale jako pomůcka pro pozorování širší veřejností, především pro astronomy amatéry. Z toho důvodu byly veškeré efemeridy v ní obsažené udávány s omezenou přesností – úhlové vteřiny u poloh Slunce a hvězd, minuty u Měsíce a planet. Ohlédněme se tedy zpět na její dlouhou historii, zejména pokud jde o její vydavatele, autory a obsah. Protože je autor členem autorského kolektivu již od r. 1981, opírá se zde hlavně o své vlastní zkušenosti, což samozřejmě přináší poněkud subjektivní pohled.

 

U této příležitosti proběhne přednáška

beseduje: Ing. Jan Vondrák, DrSc.

Vstupné: dobrovolné 

Začátek: 20.4.2021 od 19.30 hodin

Místo: vysíláno on-line prostřednictvím aplikace ZOOM 


Více zde: https://www.klububoudu.cz/products/a2222/