4. Praktikum pozorovatelů Slunce - zákresy

08.05.2024 20:33

Zákresy sluneční fotosféry jsou jedním z nejstarších a technicky nejméně náročných metod pozorování Slunce, která má stále vedoucí místo ve výzkumu dlouhodobého vývoje sluneční aktivity. Na výzkum cyklů sluneční aktivity je potřeba mít co nejdelší datovou řadu pozorovanou stejnou metodou. Význam systematického pozorování metodou kresby tedy stoupá s každým dalším rokem. Astronomů, pozorujících Slunce nedigitální metodou ubývá, navzdory samotnému využití tedy nejen vzdělávacímu, ale i možnosti připojit se do mezinárodních databází.

Základní informace

  •  Praktikum se bude konat v prostorách Štefánikovy hvězdárny na Petříně
  •  ve dnech 15. 6. 2024 od 9:00 hod..
  •  Prezence účastníku od 8:30 hod..
  •  Za akci se neplatí konferenční poplatek - stravu nehradíme.
  •  Sobotní oběd si každý účastník řeší sám - možný domluvený oběd.

Přednášející

Vlastislav Feik - Hvězdárna Františka Pešty, vedoucí sítě ČESLOPOL

Přihlášení účasti

  •  počet míst je omezen
  •  Pro přihlášení na praktikum napište mail na: vlastafeik<at sign>gmail.com
  •  s informacemi: Jméno, příjmení, organizace (nepovinné),
  •  Přihláška je závazná!

Program

Program se bude odvíjet od počasí a sluneční aktivity. V průběhu se akce se účastníci naučí: pozorování Slunce metodou zákresu, základní zpracování kresby, zpracovávání protokolů, sluneční indexy, pozorování pouhým okem a zákresy bez projekce, statistické zpracovávání kreseb, síť ČESLOPOL

Sobota 15. 6. 2024

08:30 - 09:00 prezence na Štefánikově hvězdárně 

09:00 - 12:00 dopolední blok 

12:00 - 13:00 obědová pauza 

13:00 - 16:30 odpolední blok s přednáškou 

16:30 - 17:00 ukončení praktika