Spektrum hvězd zrcadlo hvězdného nitra - Josef Klepešta

Spektrum hvězd zrcadlo hvězdného nitra - Josef Klepešta

 

Název: Spektrum hvězd zrcadlo hvězdného nitra

Autor: Josef Klepešta

Počet snímků: 49

Formát: film 35/18 B

Rok výroby: 1954

Vyrobil: Československý státní film

 

Z dalekého vesmíru i z blízkého našeho oko1í, přicházejí k nám rázná záření, z nichž poměrně nepatrnou část zachytí naše oči. Obě oči se
podobají miniaturními televisním přijimačúm, od kterých jsou dodávány dvěma kabely nv.rvu do mozku zprávy o tom, co v té chvíli promítá čočka na sítnici. Za noci reaguje na světlo fotosensibilní látka rhodopsin, uložená v jemných nervových cicmentech na stélce sítnice. Této okolnosti děkujLmě za to, že vidíme na tisíce drobných hvězda Mléčnóu dráhu a že rozeznáme také jejich barvu ...

 

Manuál: Spektrum hvězd zrcadlo hvězdného nitra (PDF - 9 MB)