Pobaltské republiky

Pobaltské republiky

6 panelů z cest Jakuba Moravce po pobaltských republikách

 

 

 

výstavu uspořádal: Klub U Boudů a Hvězdárna Františka Pešty
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: Jakub Moravec
autor textů: Petr Bartoš