Hvězdárna při SVČ DUHA Jeseník

Hvězdárna při SVČ DUHA Jeseník

 

V roce 1965 byla otevřena při Okresní stanici mladých přírodovědců školní hvězdárna s 3,5 metrovou kopulí.

Prvním vedoucím a správcem v jedné osobě byl učitel fyziky pan Vladimír Petřkovský.

Od počátku se zde scházejí astronomické kroužky a také se zde konají přednášky a pozorování pro veřejnost. K pozorováním sloužily dalekohlady Newton 170 a refraktor o průměru objektivu 100 mm.

Na jesenické hvězdárně opět Petřkovský – tentokrát Jiří…

Před nedávnem jsme řešili večerní návštěvy na naší hvězdárně. Kde vzít člověka, který dobrovolně věnuje svůj volný čas veřejnosti a ještě je zapálený astronom…? Takových lidí není mnoho… Naši nabídku na externího demonstrátora hvězdárny přijal syn Vladimíra Petřkovského – zakladatele jesenické hvězdárny. Měli jsme velkou radost nejenom proto, že jsme získali nadšeného člověka, ale také proto, že Jiří má příležitost pokračovat v tom, co započal jeho otec.