Co víme o hvězdách - František Kadavý

Co víme o hvězdách - František Kadavý

 

Název: Co víme o hvězdách

Autor: František Kadavý

Počet snímků: 50

Formát: film 35/18 CB

Rok výroby: 1956

Vyrobil: Československý státní film

 

Dia film sleduje vývoj poznávání vesmíru od středověku, kdy ještě lidé chápali oblohu tak, jak byla .chápána ve starověku, to je jako křišťálovou klenbu, na ktk rě jsou připevněny hvězdy. Vynález dalekohledu však definitivně rozbíjí tuto klenbu a rozloží Mléčnou dráhu na jednotlivé hvězdy, jejichž podstatu vysvětlí rozbor světla. Veliké dalekohledy a zvláště pak fotografická deska umožnily poznání tvaru Mléčné dráhy a objevy milionů podobných hvězdných soustav. Podrobné studium sl žení hvězd a stavby Mléčné dráby umožnilo řešení velmi obtížné otázky stáří hvězd a celého vesmíru. Dokazuje, že vesmír je napiněn stejnou hmotou, ze které vznikla i země, hmotou ve stálém pohybu, ve stálých proměnách, ale hmotou nezničitelnou, věčnou a proto můžeme dojít k názoru, že i vesmír je věčný.

 

Manuál: Co víme o hvězdách (PDF - 6MB)