50 let České astronomické společnosti po 50 letech

50 let České astronomické společnosti po 50 letech

 

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, prosinec 2017

Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce   Petr Bartoš
Jazykové korektury  
DTP    Petr Bartoš
Tisk    Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze  978-80-906929-3-0

Cena: 35,- Kč (prodejní koncová cena)  

 
Elektronická verze

download >  HFP-CAS 50w.pdf (2,25 MB)

ISBN elektronické verze  978-80-906929-4-7