Zatmění Měsíce - 9.1.2000

01.01.2001 19:53

 


 

Jde o jediné zatmění, které v roce 2001 nastává u nás nad obzorem. Začátek zatmění je viditelný z Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a dále ze severní a jihovýchodní oblasti Atlantského oceánu, z Indického oceánu, západní oblasti Tichého oceánu a Severního ledového oceánu. Konec zatmění je viditelný z Evropy, Asie, Afriky, severovýchodní oblasti Severní Ameriky a z východu Jižní Ameriky; dále pak z většiny Atlantského oceánu, Indického oceánu a Severního ledového oceánu.

Velikost zatmění v největší fázi dosáhne v jednotkách měsíčního průměru 1.188. Poziční úhel vstupu Měsíce do polostínu je 107°, výstupu z polostínu 259°. Poziční úhel začátku částečného zatmění je 114°, konce 251°. Poziční úhel začátku úplného zatmění má hodnotu 324°, konce 41°. Na stanovišti 50° severní šířky a 15° východní délky vychází Měsíc 9. ledna v 15h 56min SEČ - dlouho před vstupem do polostínu; vrcholí 10. ledna v 0h 15min a zapadá 10. ledna v 8h 29min - dlouho po výstupu Měsíce z polostínu. Úkaz je tedy u nás viditelný celém svém průběhu a přitom dostatečně vysoko nad obzorem.

Úkaz patří do série saros č. 134 a je to 26. zatmění z celkových 73 zatmění této série (bližší údaje o číslování sérií viz v oddílu o úplném zatmění Slunce 21. června). Předchozí zatmění této série nastalo 30.12.1982, příští proběhne 21.1.2019. Obě měsíční zatmění jsou také úplná. Série probíhá vzestupnou fází, každé následující zatmění této série má větší hodnotu velikosti, než předchozí.

 

ELEMENTY ZA TMĚNÍ

Geocentrická opozice Měsíce a Slunce v rektascenzi (Tf): 2001.01.09 20h 19min 52s
rektascenze Slunce 19h 25min 03.1s
rektascenze Měsíce 7h 25min 03.1s
hodinová změna rektascenze Slunce 10.87s
hodinová změna rektascenze Měsíce 164.77s
deklinace Slunce -21°59'59"
deklinace Měsíce +22°22'50"
hodinová změna deklinace Slunce +22"
hodinová změna deklinace Měsíce -120"
ekvatoreální horizontální paralaxa Slunce 9"
ekvatoreální horizontální paralaxa Měsíce 3681 "
zdánlivý poloměr Slunce 976"
zdánlivý poloměr Měsíce 1003"
poloměr stínu 2751 "
poloměr polostínu 4703"

 

PRůBĚH ZA TMĚNÍ

vstup Měsíce do polostínu 01.01.09. 18h 45.0min
začátek částečného zatmění 19h 42.4min
začátek úplného zatmění 20h 50.1min
střed zatmění (největší fáze) 21h 20.6min
konec úplného zatmění 21h 51.0min
>konec částečného zatmění 22h 58.7min
výstup Měsíce z polostínu 23h 56.1min