XIV. ročník Mezinárodní astronomické olympiády (IAO)

29.11.2009 12:07

 

 • sobota 7.11.2009 - den odletu

V 7:55 se sešla česká výprava ve složení studentů Stanislava Fořta, Anh Vu Le Quy, Martina Sýkory, Lukáše Timka a Jakuba Vošmery v doprovodu Tomáše Proseckého a Jana Kožuška z výboru AO na pražském ruzyňském letišti. Nejprve jsme odletěli do Zürichu a poté nás čekal 11-hodinový let do Šanghaje.

 • neděle 8.11.2009 - den příjezdu

V 7:25 jsme přistáli na letišti Pudong v Shanghaji, kde na nás již čekali organizátoři a společně jsme se dopravili do Hangzhou. Po příjezdu a prv-ním kontaktu s čínskou stra-vou jsme odpoledne dospali časový posun a vydali se na krátkou procházku do okolí hotelu. Večer měli studenti vol-no a vedoucí první organizační poradu.

 • pondělí 9.11.2009 - den zahajovacího ceremoniálu

Dopoledne jsme navštívili Hangzhou High School, která je první moderní veřejnou školou v provincii Zhejiang. Založena byla v roce 1899 a v současné době má 2000 studentů ve 36 třídách a 175 členů profesorského sboru. Ředitelka školy, paní Miao Shuijuan, předsedá spolu s Dr. Jin Zhu z Pekingského planetária místnímu organizačnímu výboru (LOC) letošní IAO. Po prohlídce školního muzea proběhl zahajovací ceremoniál, na kterém promluvili předseda organizačního výboru IAO - Dr. Gavrilov, předseda LOC z IAO 2009 Conrad Böhm z italského Terstu, místostarosta Hangzhou - pan Chen Xiaoping, paní ředitelka Miao Shuijuan a zástupce soutěžících z Kazachstánu. Ve druhé části ceremoniálu vystoupili žáci školy s tradičním čínským hudebním a tanečním programem.

Po obědě jsme se autobusem přesunuli na zhruba 2,5 hodiny jízdy vzdálenou horu Tianhuangping, kde strávíme následující 4 dny a proběhnou zde všechna soutěžní kola letošní IAO. Po příjezdu do hotelu na hoře Tianhuangping jsme se nejprve účastnili uvítacího banketu a poté následovala prezentace jednotlivých týmu. Český tým letos kromě obligatorního před-stavení České republiky zazpíval píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře "Nastává Máj" (která neobsahuje jinou samohlásku než "a"), dopro-vázenou obrazovou prezentaci s anglickým a ruským překladem textu písně.      

 • úterý 10.11.2009 - den teoretického kola

Dnešní den patřil řešení úloh teoretického kola.

 • středa 11.11.2009 - den exkurze

Dnešní den byl po včerejším náročném teoretickém kole věnován oddychu. Ráno jsme dostali čínské balíčky a celý den trávili na observatoři Shesan, Shanghai, Čínská akade-mie věd. Zde jsme mimo jiné obdivovali dale-kohled o průměru 1,56 m, kterým se ale bohužel kvůli smogu již 10 let nepozoruje. Původně plánované pozorovací kolo bylo odloženo na čtvrtek kvůli špatnému počasí.      

 • čtvrtek 12.11.2009 - den exkurze a pozorovacího kola

Dnes studenti odpočívali na exkurzi do místního přírodovědného parku a přečerpávací elektrárny, zatímco člen mezinárodní jury Jan Kožuško trávil dnešní mlhavý a deštivý den při vyhodnocování úloh teoretického kola. Protože se počasí ani dnes neumoudřilo, proběhlo večer pozorovací kolo teoretickou formou - studenti řešili úlohy zaměřené na aktuální polohu planet a souhvězdí jižní oblohy pomocí slepých mapek.      

 • pátek 13.11.2009 - den praktického kola

Dopoledne naši reprezentanti řešili úlohy praktického kola na jarni rovnodennost na Saturnu a určování vzdá-lenosti hvězdokup pomocí nov. Po obědě jsme se přesunuli zpět do Hangzhou, cestou jsme se zastavili v muzeu Liangzhu zaměřeném na historii provincie Zhejijan. Po večeři studenti odpočívali v hotelu po náročném soutěžním programu na hoře Tianhuangping.

 • sobota 14.11.2009 - den odpočinku

Na předposlední den olympi-ády naplánovali organizátoři pe-strý program v Hangzhou. Začali jsme plavbou po západním jezeře a procházkou po ostrově. V po-ledne jsme se přesunuli na ulici Hefang - hlavní nákupní třídu v Hangzhou. Tam se nám podařilo pořídit většinu suvenýrů. Později odpoledne jsme navštívili pagodu šesti harmonií s nádherným výhle-dem na moderní část Hangzhou. Večer byla závěrečná porada Mezinárodní poroty, kde se prodiskutovaly poslední detaily hodnocení.      

 • neděle 15.11.2009 - den závěrečného ceremoniálu

Dopoledne nám pořadatelé ukázali moderní části města Hangzhou. Nejprve nás elektrickými vláčky provezli mezi nejnovějšími budovami a poté jsme navštívili centrum volného času mládeže, kde jsme se mohli přesvědčit o značně vysoké podpoře vzdělávání v Číně. Po obědě jsme se přesunuli zpět do hotelu, odkud jsme odpoledne odjeli na závěrečný cere-moniál. Podařilo se nám získat dvě stříbrné a tři bronzové medaile.      

 • pondělí 16.11.2009 - den odjezdu

Dnes jsme se přesunuli na letiště Pudong v Šanghaji a večer ve 23:50 míst-ního času jsme odletěli do Mnichova.

 • úterý 17.11.2009 - návrat do Prahy

Ráno jsme přistáli v Mnichově a před polednem nás čekal poslední úsek naší cesty - let do Prahy. V Praze jsme přistáli ve 12:25.