Urychlování projektilu v elektromagnetu

26.06.2011 09:45

Magnetické pole je na obrázku znázorněno zeleně, rychlo projektilu modře a síla působící na projektil červeně.

 

 

 

 

Zkoušky cívky

Pro urychlovač byly nejprve zkoušeny cívky o přibližně stejné délce, ale s použitým drátem rozličného průměru.

Zajímavým důsledkem pokusu je "dotažení" závitů cívek po prvních několika pokusech s urychlením projektilu. Na prvním obrázku je cívka před pokusem (s nepravidelně dotaženými závity) a na druhém obrázku je tatáž cívka po provedení několika pokusů s urychlením projektilu (závity jsou již "vzorně" dotaženy).