Úplné zatmění Slunce 29.3. 2006, ale v České republice opět jen částečné

02.04.2006 11:15

 

Toto zatmění je u nás viditelné jako částečné dostatečně vysoko nad naším obzorem a je viditelné v celém svém průběhu. Jako částečné je toto zatmění viditelné v Evropě, z východního okraje Jižní Ameriky, z Afriky kromě jihovýchodní části, ze západní a střední Asie, ze Sibiře a východního okraje Grónska, dále pak z většiny Atlantiku a přilehlé části Severního ledového oceánu.

Pás úplného zatmění dosahuje maximální šířky 183,5 km a začíná ve východní Brazílii, dále pak pokračuje východním až severovýchodním směrem Atlanským oceánem a zasahuje Afriku. Zde prochází přes Ghanu, Togo, Benin, Nigérii, Niger, Čad, Libyi a Egypt. Na hranici mezi Čadem a Libyi bude zatmění nejdelší - 4 min 7sec. Jakmile pás totality opustí Afriku postupuje Středozemním mořem mezi Krétou a Kyprem, prochází Tureckem, Černým mořem, Gruzií a na území Ruské federace Kavkazem. Dále pás totality zasáhne sever Kaspického moře, projde Kazachstánem, opět Ruskou federací a končí na hranicích severního Mongolska. Cesta plného měsíčního stínu potrvá 3 hodiny a 12 minut, celkem urazí 14 500 kilometrů a úplné zatmění bude viditelné pouze z 0,41 % zemského povrchu.

Částečné zatmění začíná prvním kontaktem měsíčního polostínu se zemským povrchem, k němuž dojde v 7h 37,9 min TT (terestického času) v bodě o souřadnicích 14,46° jižní zeměpisné šířky a 22,12° západní zeměpisné délky. Začátek středového zatmění (střed měsíčního kotouče se ztotožní se středem slunečního kotouče) začíná v 8h 36,6 min TT v poloze 6,29° jižní zeměpisné šířky a 37,28° západní zeměpisné délky. Střed středového zatmění připadá na 10h 12,3 min TT v bodě 23,13° severní zepěpisné šířky a 16,71° východní zepěpisné délky, konec středového zatměnípřipadá na 11h 48,0 min v bodě 51,57° severní zeměpisné šířky a 98,79° východní zeměpisné délky. Částečné zatmění končí ve 12h 46,8 min TT v bodě 43,43° severní zeměpisné šířky a 83,0° východní zeměpisné šířky. To je okamžik a místo, kde měsíční stín opouští zemský povrch.

Maximální velikost zatmění je 1,05151 (v jednotkách slunečního průměru) a fáze úplného zatmění na určitém stanovišti trvá nejvýše 4 min 7 sec. Zatmění patří do série saros č. 139 a jedná se o 29. zatmění této série, která zahrnuje celkem 71 zatmění. Předchozí zatmění této série nastalo 18.3.1988 a bylo také úplným s trváním 3 min 47 sec. K příštímu zatmění této série dojde 8.4.2024 a bude také úplným s trváním maximální fáze 4 min 28 sec. Série saros č. 139 je tedy ve vzestupné fázi.

Během série saros se sudým číslem nastávají nejprve částečná zatmění Slunce v jižních polárních oblastech, následují úplná zatmění a série končí částečnými zatměními Slunce v severních polárních oblastech. U sérií saros s lichým číslem je průběh opačný. Číslování sérií saros zavedl G. van den Bergh v roce 1955. Sudé číslo série saros znamená, že zatmění Slunce nastávají u sestupného uzlu měsíční dráhy, zatímco zatmění Měsíce u výstupného uzlu.

 

Průběh zatmění v České republice

Opět po půl roce máme příležitost z našeho území pozorovat zatmění Slunce. Toto zatmění je u nás viditelné jako částečné dostatečně vysoko nad naším obzorem a je viditelné v celém svém průběhu. Časové okamžiky začátku a konce zatmění (časové údaje jsou uvedeny v LSEČ) pro stanoviště o souřadnicích 50° severní šířky a 15° východní délky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

kontakt

čas

poziční úhel

začátek zatmění

11h 46m 36s

199,5°

maximální fáze

12h 48m 48s

*

konec zatmění

13h 51m 24s

81,6°

 

Kotouč Měsíce je vyznačen šrafováním a je zakreslen v okamžiku začátku, maximální fáze a konce zatmění.Časové údaje jsou na obrázku uvedeny ve středoevropském čase !!

 

Jak sluneční zatmění pozorovat?

Nikdy nezapomeňte na to, že nesmíte sledovat oslnivý sluneční disk bez speciálních pomůcek. Ať už budete pozorovat pouhým okem nebo dalekohledem, vždy je nezbytně nutné chránit zrak filtry, které dostatečně zeslabí viditelné i neviditelné záření. V opačném případě si můžete dočasně a nebo trvale poškodit zrak!

Pokud se budete dívat bez dalekohledu, pak si připravte speciální brýle nebo temný svářečský filtr číslo 13 nebo 14 (prodává se v obchodech s pracovními pomůckami).

Pokud se ale chcete na zatmění podí-vat malým dalekohledem, například lovec-kým triedrem, musíte si pořídit filtr z černo-bílého filmu nebo speciální pokovenou folii, která je k dostání v obchodech s astronomic-kou optikou. Filtr upevněte před objektiv tak, aby bokem neprošlo žádné světlo. Každopádně se vyvarujte "speciálních" oku-lárových filtrů, které jsou ve výbavě někte-rých levnějších dalekohledů. Hlavní část slunečního světla totiž nelze odstranit až po průchodu objektivem. Velmi snadné je obraz Slunce promítnout dalekohledem na kousek papíru. Jednoduše si vezměte čistý bílý papír a přidržte jej za okulárem ve vzdálenosti tak dvacet, třicet centimetrů (pro začátek použijte nejmenší možné zvětšení). Jakmile dalekohled na stativu správně namíříte, objeví se na papíru světlé kolečko – obraz Slunce. Jestliže nebudou jeho okraje ostré, zkuste papír přiblížit či oddálit a obraz také zaostřete. Do dalekohledu se ale v žádném případě nedívejte!