Stanislav Fořt byl přijat ke studiu a získal stipendium

07.07.2012 15:32

 


V současné době Stanislav Fořt studuje na Trinity College, University of Cambridge ve Velké Británii, poté co odmítl nabídku studia na Massachusetts Institute of Technology (USA).
Jako podporu svého studia získal od Nadace Zdeňka Bakaly studijní stipendium azároveň stipendium Georga Placzeka od Vzdělávací nadace Jana Husa a Jednota českých matematiků a fyziků.