Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů 28. února – 2. března 2014

16.02.2014 12:21

 

Hvězdárna v Rokycanech pořádá a zve Vás na tradiční Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů 28. února – 2. března 2014. Po téměř dvouleté pauze mám potěšení vás opět pozvat do Rokycan na další ročník tradičního semináře, pořádaného pro majitele a konstruktéry amatérských dalekohledů a astronomické techniky. Loňské setkání bylo z jarního termínu přesunuto na podzim. Ale ani to bohužel nestačilo a s ohledem na technické problémy spojené se stavebními úpravami probíhajícími v areálu Hvězdárny v Rokycanech, bylo setkání v roce 2013 zcela zrušeno. O to dříve budeme mít možnost se sejít v Rokycanech letos.

V pátek 28. února proběhne tradiční neformální setkání účastníků semináře na Hvězdárně v Rokycanech. Právě při něm bude možné probrat množství témat, na něž nezbylo místo v oficiálním programu. Všichni se jistě už nyní těší i na prohlídku naší hvězdárny a na změny, k nimž za poslední dvacet měsíců došlo. Stále ještě dlouhý poslední únorový večer přítomným také samozřejmě za jasného počasí umožní lépe využít v praxi astronomické vybavení hvězdárny, než tomu bylo při pozdně jarních termínech semináře. Postaráno bude nejen o prostor pro kuloárové diskuse, ale i o kulinární potřeby přítomných. V provozu bude jednoduchý bufet.

Sobotní a nedělní program 1. - 2. března bude probíhat na stejném místě jako v předchozích letech - v základní škole T. G. Masaryka. Přesné místo je vyznačeno na mapce, kterou naleznete na druhé straně programu. Budova základní školy je blízko náměstí a současně nedaleko od vlakového i autobusového nádraží.

Letošní „přístrojový“ seminář bude zahájen přednáškou zaměřující se na využití moderní techniky pro sledování oblohy. Konkrétně se bude jednat o pozorování v oblasti meziplanetární hmoty. Právě statistické vizuální sledování meteorů bylo dlouhá desetiletí doménou amatérských pozorovatelů. Poté se iniciativy chopily profesionální celooblohové kamery. Ty se ovšem v podobě kamer s vysoce citlivými snímači (často se jedná o hlídací kamery) dostávají za již přijatelné ceny do rukou astronomů amatérů a ve spojení se speciálním počítačovým softwarem dochází k renesanci tohoto oboru. Ve svém příspěvku „Celooblohové kamery a sekční kamery pro automatické sledování meteorů“ nás s nejnovějšími trendy seznámí pánové Ing. Zdeněk Řehoř a Ing. Josef Ladra.

I následující příspěvek bude mít ryze astronomicko-technické zaměření. Ing. Zdeněk Řehoř nás seznámí se společností „Istar Optical“, která v současnosti je jedním z progresivních výrobců astronomických dalekohledů. Hlavní zaměření představují zejména refraktory. A ač jsou produkty společnosti Istar Optical vyráběny nejen v USA, kde firma sídlí, ale i v zemích EU, nejsou zde zatím příliš známé.

Po přestávce na oběd zaměníme technická témata za krásu astronomických pozorování. Bc. Petr Horálek nás seznámí s tím nejkrásnějším, co na obloze lze spatřit ve své přednášce „Sedm perel astronomie“. V krátké anotaci k této přednášce se říká: Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Přesto právě tyto jevy mohou mnohdy poskytnout víc než jen potěchu pro oči. Kterých sedm perel by měl zažít pozemšťan před svou smrtí? Jak pozorovat nebeské úkazy století? Proč se vyplatí cestovat přes půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do nebe? A hlavně – jaké vzácné úkazy nás teprve čekají? To jsou témata, kterými se budeme zaobírat a při nichž jistě každý získá inspiraci jak k pohledům na oblohu ale i k cestování.

Pokračování programu nás vrátí zpět k astronomické technice. Právě jí jsou určeny příspěvky účastníků. Zde může kdokoli z Vás seznámit ostatní přítomné s technickými problémy, spojenými se stavbou dalekohledů a dalších astronomických zařízení, ale především se svým způsobem jejich řešení. Vítány budou samozřejmě i ukázky zajímavých pozorování, či informace o chystaných astronomických expedicích nebo akcích. Délka jednotlivého vstupu by neměla překročit 15 minut (až na výjimky předem domluvené s organizátory). Své příspěvky prosím přihlaste předem (viz příloha přihlášky). Autoři přijatých příspěvků budou zproštěni seminárního poplatku. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Autorům přijatých příspěvků tuto skutečnost obratem oznámíme.

Na závěr sobotního programu byla zařazena oblíbená a vždy netrpělivě očekávaná astroburza, na níž bude možné nakupovat astronomické publikace, objednávat brusivo a prodávat či nabízet cokoliv spojeného s astronomií. Registrace prodávajících bude probíhat již od rána u prezence a bude pokračovat až do konce polední přestávky (poplatek bude činit 25,- Kč, ale netýká se firem, které budou zpoplatněny individuálně).

Sobotní večer je v oficiálním programu ponechán volný. Bude možné jej využít individuálně k diskuzím či k posezení s přáteli a kolegy. Jak už ale bylo avizováno, bude-li jasná obloha a dostatek zájemců, lze se i v sobotu přesunout na hvězdárnu a věnovat se prakticky kráse noční oblohy.

V první přednášce nedělního programu se budeme věnovat pozorování Slunce. Nebude se ovšem jednat o klasické pozorování sluneční fotosféry či chromosféry, ale zaměříme se tentokrát na okamžiky, kdy se Slunce schovává za náš Měsíc a nastává tzv. hybridní zatmění. Pan Petr Horálek nás seznámí se zážitky, které získal při expedici za tímto úkazem v loňském roce. Jeho přednáška se jmenuje Uganda 2013 aneb Lov perel a diamantů v rovníkové exotice.

V samém závěru semináře se pak odpoutáme od skutečné oblohy a přeneseme se do sféry teoretické fyziky. Prof. RNDr. Petr Kulhánek se s účasníky semináře podělí o nejnovější kosmologické informace získané prostřednictvím kosmického dalekohledu družice Planck, který se specializuje na studium anizotropního reliktního záření.

Noclehy

Ubytování účastníků bude zajištěno v hotelu Bílý lev v samém centru Rokycan (Malé náměstí 107, Rokycany). Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. V každém pokoji je k dispozici kompletní sociální zázemí a také televizor. Hotel má samozřejmě vlastní restauraci a 24 hodin fungující recepci. Cena za jednu noc je 330,- Kč. Pro účastníky, kteří budou ubytováni po celý víkend (dvě noci), se podařilo dojednat cenu 600,- Kč (300,- Kč za noc). Nocleh je nutné uhradit (společně s odesláním přihlášky) na účet Hvězdárny v Rokycanech č. 6635381/0100, KB Rokycany nebo složenkou „C“ na adresu Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 01 Rokycany. Při ubytovávání je možné si přikoupit snídani v ceně 100,- Kč.

S ohledem na možnosti hvězdárny mají sportovněji založení účastníci semináře ještě druhou možnost. Tou je přespání v prostorách hvězdárny. Tato nabídka však je omezena kapacitními možnostmi, takže je nutno se předem individuálně s každým zájemcem domluvit. Další podmínkou je vlastní spacák. O to příjemnější je ale cena, pro účastníky semináře 45,- Kč/noc.

Účastnický poplatek

Základní účastnický poplatek ve výši 100,- Kč, sloužící k částečnému pokrytí nákladů na seminář, budou platit přihlášení účastníci při prezenci. Pro členy ČAS, kteří své členství prokáží členskou legitimací na rok 2014, bude poplatek snížen na 50,- Kč. Jak již bylo uvedeno výše, poplatek nebudou platit účastníci, kterým byl do programu přijat příspěvek. S ohledem na to, že v předešlých letech se stále častěji stávalo, že někteří účastníci na seminář přijížděli bez předchozí registrace, což samozřejmě činí určité organizační problémy, bude pro nepřihlášené účastníky činit vstupní poplatek 200,- Kč.

Uzávěrka přihlášek

Kapacita semináře je omezena velikostí školních prostor přibližně na 80 míst. Podle zkušeností z minulých let se může stát, že nebudeme moci z kapacitních důvodů přijmout všechny přihlášené. Proto bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek. Jejich uzávěrka je v pondělí 17. února 2014. Přihlášky zasílejte přednostně prostřednictvím internetu na e-mail: halir@hvr.cz (formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách Hvězdárny v Rokycanech), nebo v „papírové“ podobě na adresu Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany. Přihlášení účastníci, kteří požadují ubytování a také účastníci, jejichž příspěvky budou zařazeny do programu, obdrží od organizátorů potvrzení. Informaci dostanou i Ti, kteří se již z kapacitních důvodů nebudou moci semináře zúčastnit.

Různé

Po celou dobu semináře bude v budově školy zřízen bufet nejen k občerstvení, ale i k pohodlnému posezení a diskusím. V budově základní školy TGM, kde jsme sice vítanými, ale přesto hosty, je nutné se přezouvat. Nezapomeňte si proto laskavě vzít přezutí s sebou.

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu na adrese halir@hvr.cz nebo na adrese Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany, telefonicky na čísle 371 722 622.