Různorodé sirkové obrazce

30.10.2016 11:06

 

Šestiúhelník

1. Přeložte právě čtyři zápalky tak, aby vznikly tři rovnostranné trojúhelníky.
2. Přeložte právě čtyři zápalky tak, aby vznikly čtyři stejně velké kosočtverce.
3. Přeložte právě tři zápalky tak, aby vznikly čtyři stejně velké kosočtverce.
4. Přeložte právě šest zápalek tak, aby vznikly dva stejně velké trojúhelníky.  

 

Prázdný šestiúhelník

1. Přidejte jednu zápalku a přesuňte další dvě tak, aby vznikly dva kosočtverce.

2. Šestiúhelník je sestaven ze šesti zápalek. Kolik jich nejméně musíte přeložit, abyste vytvořili rovnostranný trojúhelník?  

 

Davidova hvězda

1. Na obrázku je hvězda vytvořena z dvou velkých trojúhelníků. Přemístěte právě dvě zápalky tak, aby obrázek obsahoval namísto osmi pouze šest trojúhelníků.

2. Přeložte šest zápalek tak, aby vznikl obrazec, který se skládá z šesti stejně velkých čtyřúhelníků.  

 

 

 

2 čtverce a 4 trojúhelníky

Z osmi zápalek sestavte součastně dva čtverce a čtyři trojúhelníky. 

 

 

 

Obsah

1. Pomocí dvanácti zápalek ohraničte obrazec, který má obsah 4 čtverečné zápalky.

2. Sestrojte obrazec o obsahu 3 čtverečné zápalky. Obvod obrazce zůstává 12 zápalek.  

 

 

Šipka

Na obrázku je šipka sestavená z 16 zápalek.

1. Přemístěte deset zápalek tak, aby vzniklo osm shodných trojúhelníků.

2. Přemístěte osm zápalek tak, aby vzniklo osm trojúhelníků.

3. Přemístěte sedm zápalek tak, aby vzniklo pět trojúhelníků.  

 

1:3

Obdélníky na obrázku mají poměr obsahů 1:3. Vytvořte dva nové obrazce, které mají stejný poměr obsahů a přitom jeden se skládá ze sedmi a druhý z třinácti zápalek.  

 

 

Had

1. Přeložením právě pěti zápalek vytvořte dva čtverce.

2. Přeložením právě čtyř zápalek vytvořte dva čtverce.