Rekonstrukce klubovny, výměna oken a elektroinstalace 2003

06.06.2004 12:02

 

Město Sezimovo Ústí v roce 2003 investovalo do opravy objektu hvězdárny nemalé prostředky, díky nimž bylo možné provést rekonstrukce a opravy částí hvězdárny, které byly shledány v havarijním stavu. Jednalo se především o plísní a hnilobou napadenou podlahu v klubovně, dále pak okna, která byla především v klubovně a v kanceláři v nepoužívatelném stavu (nešla otvírat, netěsnila, zatékalo) a nakonec došlo i na kompletní rekonstrukci rozvodů elektrické energie.

Podlaha v klubovně byla původně složená z vrstev; beton, asfalt, dřevotříska, linoleum. Dřevotříska izolovaná z jedná strany asfaltem a z druhé linoleem, v sobě udržovala nadměrnou vlhkost, díky které došlo postupně k šíření hniloby a plísní. Proto byla podlaha po dohodě s MÚ Sezimovo Ústí odstraněna až na asfaltovou vrstvu. Nově byla položena izolace proti pronikání vlhkosti, na kterou byla nanesena betonová vrstva. Jako povrch byla položena dlažba. Odstranění staré podlahy a pokládka izolace byla zajištěna prací členů Hvězdárny, ostatní práce (beton a dlažba) byly financovány a realizovány na náklady MÚ Sezimovo Ústí.

Původní okna na hvězdárně byla dřevěná. Ze západní strany (klubovna) byly okna i okenní rámy rozklížené a zdeformované do té míry, že nešly otvírat a zároveň skrz ně zatékalo při prudším dešti. Ostatní okna byla částečně netěsná a částečně uvolněná od zdi. Proto byla okna po dohodě s MÚ Sezimovo Ústí vyměněna za plastová. Výměna oken byla financována a realizována na náklady MÚ Sezimovo Ústí.

Rozvody elektrické energie v objektu hvězdárny byly shledány v havarijním stavu a neodpovídaly současným bezpečnostním předpisům a normám. Pro rekonstrukci byl zpracován po dohodě s MÚ Sezimovo Ústí projekt, na jehož základě byla provedena instalace nových rozvodů elektrické energie. Rozvody byly realizovány v lištovém rozvodu a kompletně došlo k výměně veškerého elektrického zařízení, včetně rozvaděče, svítidel, vytápění s regulací atd. Materiál pro rekonstrukci rozvodů elektrické energie byl financován na náklady MÚ Sezimovo Ústí. Provedení rekonstrukce bylo realizováno na náklady a s pomocí členů Hvězdárny.