Rekonstrukce a zateplení střechy, přístavba zádveří a přívod vody 2014

01.06.2014 11:52

V roce 2014 bude provedeno:

- zateplení střechy

- nová střešní krytina

- nový okapový žlab a svod

- přístavba zádveří

- nový přívod a rozvod vody

 

Zateplení a přístavba Hvězdárny Fr. Pešty řeší následující problémy:
- havarijní stav střechy
- neúměrné náklady na vytápění a nemožnost řádného vytopení v zimním období
- havarijní stav rozvodů vody v objektu
- nedostatečné zázemí klubovny
- rizikový prostor před hvězdárnou
- využití opraveného dalekohledu a dalších přenosných dalekohledů

 

 

Havarijní stav střechy a zateplení

Střecha sestává z plechové krytiny položené přímo, bez tepelné izolace, na stropní konstrukci objektu. Plechová krytina je po 48 letech i přes veškerou údržbu ve stavu, kdy se vlivem koroze začínají rozpadat spoje a reálně hrozí zatékání do objektu. Se stavem střechy souvisí i havarijní stav uchycení okapových žlabů, které jsou vlivem působení vandalů přes každoroční opravy v částečně nefunkčním stavu.

 

Havarijní stav rozvodů vody

Rozvody vody jsou v objektu hvězdárny v havarijním stavu, kdy nefunguje uzávěr vody a trubky jsou ve zvýšené míře zkorodované.

 

Nedostatečné zázemí klubovny

V současné době je max. kapacita klubovny 35 lidí. Jak ukazuje činnost v uplynulých letech je nutné mít k dispozici prostor pro odkládání oděvů (šatnu), pro činnost kroužku pak i zabezpečený prostor pro odkládání kol.

 

Rizikový prostor před hvězdárnou

Prostor před hvězdárnou, který je zastřešený se stává rizikovým pro skupiny mládeže, kdy v tomto prostoru často dochází k nadměrné konzumaci alkoholu mladistvími. Tento prostor by byl využit jako „zázemí“ hvězdárny, kde by bylo vybudováno zádveří a prostor pro umístění částečně mobilního dalekohledu pro venkovní pozorování.

 

Využití přenosných dalekohledů

Původní hlavní dalekohled byl v uplynulých letech opraven a nyní je připraven na nové využití, stejně jako další tři přenosné dalekohledy. Využití původního hlavního dalekohledu však vyžaduje použití pojízdného mechanismu (vzhledem k celkové váze montáže dalekohledu), který v soustavě s dalekohledem vyžaduje nadstandardní rozměr dveří. Pro ostatní přenosné dalekohledy je nutné zajistit „odkládací“ prostor jiný, než je chodba hvězdárny.

 

 

 

Návrh řešení

Oprava a zateplení střechy

Pro vyřešení problematiky střechy je nezbytné po sejmutí stávající krytiny instalovat na stropní konstrukci objektu jednotlivé vrstvy řešící zateplení a novou krytinu.

Vrstva zateplení je složena z trámového roštu vyplněného křížem minerální vatou.

Přechod mezi zateplením a krytinou zajišťuje fólie a prkenné překrytí.

Jako střešní krytina bude použit plech?

Součástí opravy střechy bude i nové uchycení okapových žlabů a nové okapové žlaby.

 

Přístavba přední části objektu

Přístavba přední části objektu řeší problematiku šatny, ukládání přenosných dalekohledů a zlepšení bezpečnosti v prostoru před objektem.

Přístavbou je myšleno „zazdění“ prostoru pod střechou přečnívající do prostoru před objektem hvězdárny. Stavebně se tedy nejedná o změnu půdorysu zastavěné plochy. Na další straně je uvedeno schematické zobrazení přístavby s barevným orámováním nově „zazděného“ prostoru.

 

Oprava rozvodů vody

Rozvody vody budou realizovány od šachty vodoměru před objektem hvězdárny, průchodem skrz zeď do prostoru WC s následným rozvodem v objektu.

Rozvod vody bude v PP trubkách s příslušnými doplňky.