Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

09.06.2012 15:17

 

Ve středu 6. června 2012 spatřili všechny současně žijící generace mimořádný úkaz na obloze – přechod Venuše přes Slunce. Další nastane až 11. prosince 2117, tedy za 105 roků. Tento úkaz patří do série jediných dvou přechodů Venuše 21. století. První z nich se odehrál 8. června 2004 a z České republiky jsme jej mohli spatřit v celém průběhu.

Z České republiky jsme mohli spatřit jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. To vycházelo (pro Prahu) ve 4 hodiny 54 minut letního času a 4. kontakt (okamžik úplného výstupu Venuše před slunečním kotoučem) nastal v 6 hodin 55 minut (ve výšce kolem 16° nad obzorem). Venuše sluneční kotouč opouštěla z pravého horního okraje. Z téměř 7 hodin se v České republice poslední dvě hodiny úkazu odehráli nad obzorem.

Úkaz se dá klasifikovat jako druh zatmění, neboť přes sluneční kotouč přechází neprůsvitný kruhový objekt, který ovšem oproti Měsíci ani zdaleka Slunce nezakryje. Na obloze přes bezpečný filtr spatříme na slunečním kotouči malý temný kotouček, jehož úhlový průměr je přibližně 30x menší než sluneční (asi 0.9') – toto pozorování lze provést očima např. přes speciální brýle na pozorování zatmění Slunce.

Zajímavé úkazy však nabízí bezprostřední přiblížení Venušina kotoučku k vnitřnímu okraji slunečního disku, kdy se mohou projevit ohybové jevy ve Venušině atmosféře (tzv. kapkovitý jev, při němž se Venušin kotouček jakoby protáhne směrem ke slunečnímu okraji).

Pozorováním tzv. kapkovitého jevu byla mj. dokázána přítomnost atmosféry na Venuši M. Lomonosovem v roce 1761. Z úkazu se také dalo velmi přesně spočítat, jak daleko je v době úkazu Země od Slunce (tj. jakých hodnot dosahuje Astronomická jednotka; poprvé měřeno při přechodu Venuše v r. 1882, dále až během projektu Venus Transit 2004).

 

Pozorování na Hvězdárně Fr.Pešty

Tak se také stalo na naší hvězdárně, kam v brzkých ranních hodinách dorazilo poměrně velké množství zájemců. Celý průběh pozorování je možné shlédnout nejen na přiložených fotografiích, ale i na zákresu běžně používanému k pozorování sluneční aktivity.

 

Průběh úkazu (časy jsou v SELČ)

Východ Slunce        4hod 56min 48s

Třetí kontakt          6hod 37min 30s        Výška     14.6°   

Čtvrtý kontakt        6hod 55min 07s        Výška     17.4°