Praktikum pozorovatelů Slunce - zákresy

03.04.2019 20:23

 

O víkendu  15. - 16. června 2019 proběhne v prostorách hvězdárny Ondřejov praktikum. Celá akce bude zaměřená na kresby sluneční fotosféry, jejich zpracování a statistické údaje, které z nich můžeme získat pro bližší pochopení vývoje sluneční aktivity.

Sluneční sekce ve spolupráci s Hvězdárnou Ondřejov a Hvězdárnou Františka Pešty pořádá:

 

Praktikum pozorovatelů Slunce - zákresy

Zákresy sluneční fotosféry jsou jedním z nejstarších a technicky nejméně náročných metod pozorování Slunce, která má stále vedoucí místo ve výzkumu dlouhodobého vývoje sluneční aktivity. Na výzkum cyklů sluneční aktivity je potřeba mít co nejdelší datovou řadu pozorovanou stejnou metodou. Význam systematického pozorování metodou kresby tedy stoupá s každým dalším rokem. Astronomů, pozorujících Slunce nedigitální metodou ubývá, navzdory samotnému využití tedy nejen vzdělávacímu, ale i možnosti připojit se do mezinárodních databází.

 

Základní informace

Praktikum se bude konat v prostorách Ondřejovské hvězdárny  ve dnech
15. - 16. 6. 2019. Za akci se neplatí konferenční poplatek - stravu nehradíme.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v seminární místnosti (zdarma) nebo v ubytovně (nabídku zašleme na vyžádání mailem). Možnost ubytování od pátku 14. 6. 2019.
Sobotní oběd si každý účastník řeší sám - možný domluvený oběd v místní hospůdce (cena 120 Kč) nebo v pizzerii, jinak k dispozici mikrovlnná trouba a lednička. Večeře je řešená formou opékání na ohni, popř. grilováním pod střechou altánku - suroviny, které si přivezete je opět možné dát do ledničky.


Přednášející

Vlastislav Feik - Hvězdárna Františka Pešty, vedoucí sítě ČESLOPOL
Martina Exnerová  - Sluneční patrola na Slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR
Mgr. Maciej Zapiór, PhD - Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR
Doc. Mgr. Michal Švanda, Ph. D. - Slunečního oddělení Astronomický ústavu Akademie věd ČR a Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Program

Program se bude odvíjet od počasí a sluneční aktivity. V půběhu se akce se účastníci naučí: pozorování Slunce metodou zákresu, základní zpracování kresby, zpracovávání protokolů, sluneční indexy, pozorování pouhým okem a zákresy bez projekce, statistické zpracovávání kreseb, síť ČESLOPOL


Přednášky (čas i datum přednášek bude upřesněn):
                   Statistické výsledky pozorování Slunce a jejich význam pro vědu - Michal Švanda
                   Sluneční dalekohledy ve světě - Maciej Zapiór
 

Sobota  15. 6. 2019
07:30 - 08:00   prezence v seminární místnosti Slunečního oddělení
08:00 - 13:00   dopolední blok
13:00 - 15:00    obědová pauza
15:00 - 15:30   prohlídka slunečního spektrografu v Laboratoři Borise Valníčka
15:30 - 19:00   odpolední blok
19:00                   večeře, oheň

 

Neděle 16. 6. 2019
09:00 - 11:30  dopolední blok
11:30 - 11:45   ukončení praktika

 

Další informace > ZDE