Pozorování meteorických rojů 2000

30.12.2000 09:49

 

Pro nepříznivé počasí bylo možné v roce 2000 pozorovat pouze dva meteorické roje – Orionidy a Perseidy. Unikla tak krásná podívaná na Leonidy, které dosáhla svého 33 letého maxima. Dalším nepříznivým faktorem při pozorování meteorických rojů je světelné znečištění oblohy, které bylo znásobeno činností světelných poutačů okolních diskoték. Toto přesvětlení oblohy tak omezilo pozorování o plné 4 magnitudy (světelné jasnosti).

 

Orionidy 2000

datum

čas
hod

počet
meteoritů

max/min
jasnost

poznámky

20.10.2000

20.30-21.30
21.30-22.30

20
17

-2/5
-3/5

jako vždy nám i při dnešním pozorování vadilo laserové dělo z diskotéky, které chvílemi snižovalo spodní jasnost pozorování až o 3 mag.

21.10.2000

20.30-22.30

13

-2/2

vysoká oblačnost tentokrát zabránila důslednému pozorování, takže uvedené počty jsou nahodile pozorované meteority, a to v jasných částech oblohy

 

 

Perseidy 2000

datum

čas
hod

počet
meteoritů

max/min
jasnost

poznámky

11.8.2000

23-24

21

-2/2

opět nám i při dnešním pozorování vadilo laserové dělo z diskotéky, které chvílemi snižovalo spodní jasnost pozorování naštěstí jen o 1 mag. (díky nízké vlhkosti ovzduší)

12.8.2000

00-01
01-02
02-03
03-04

17
23
22
42

-1/2
-2/2
-3/2
-1/2

jiným, ale zato horším negativním jevem byl dorůstající Měsíc, který ozařoval jižní polovinu oblohy tak intenzivně, že byly viditelné objekty pouze do 2 mag.

13.8.2000

00-01
01-02
02-03

34
25
19

-1/2
-3/2
-1/2