Noc vědců 2011

01.10.2011 12:40

 

Program byl v roce 2011 zaměřen na mladší návštěvníky hvězdárny.

Součástí programu byly:

 • výstava o Strkovských meteoritech
 • vytvořen přehled optických klamů
 • pokusy s tvorbou kráterů
 • drobné chemické pokusy pro každého
 • výtvarný koutek pro děti od 4 do 10 let
 • byly realizovány 2 přednášky
 • odpolední pozorování Slunce a večerní pozorování noční oblohy

Program akce byl dodržen kromě pozorování Slunce a večerního pozorování noční oblohy, které pro nepřízeň počasí bylo nahrazeno pozorováním civilizačních výtvorů (poziční světla na komínech, vzdálené vysílače apod.

Akce jako taková byla návštěvníky hodnocena kladně a nebyl snad nikdo, kdo by odcházel nepoznamenán návštěvou hvězdárny.

Celková návštěvnost akce 114 lidí.

Program

17-18 hod       Pozorování Slunce - pozorování pro veřejnost

17-20 hod       Hvězdárna pro nejmenší – výtvarné aktivity, hry, hlavolamy

18-20 hod       Volná prohlídka Hvězdárny s výkladem

18-20 hod       Impakt - pokusy s modelovým vytvořením impaktních kráterů

20-24 hod       Hvězdné znalosti - noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny a dalekohled

20-21 hod        Vítězný v IOAA - setkání se Standou Fořtem, vítězem 5. ročníku International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) v Polsku

21-23 hod       Chemie pod noční oblohou  -  drobné pokusy pro každého 

20-24 hod       Pozorování noční oblohy - pozorování pro veřejnost 

 

 

Dotazník pro návštěvníky

 

 1. Podle čeho poznáte „vědce“? (Můžete zaškrtnout více možností)

37x □ je zaměstnán ve výzkumné instituci

32x □ má titul docent nebo profesor

14x □ má registrovaný patent

2x □ má Nobelovu cenu

11x □ přednáší na zahraničních prestižních vysokých školách a mezinárodních konferencích

23x □ nechápe běžnou realitu

15x □ mluví odbornou řečí plnou nesrozumitelných výrazů

35x □ je zaměstnán jako vědecký pracovník v daném oboru

34x □ má nadprůměrné IQ

 

 1. Jak podle Vás žijí „vědci“? (Můžete zaškrtnout více možností)

16x □ izolovaně od reality všedního dne

34x □ úplně stejně jako ostatní lidé

6x □ většinou žijí sami bez rodin a svůj život zasvěcují vědě a poznání

27x □ mají dobrodružný život plný objevů

 

 1. Myslíte si, že být vědcem je zajímavé a perspektivní zaměstnání?

9x □ rozhodně ano                                        27x □ spíše ano

7x □ nevím                                                    2x □ spíše ne

     □ rozhodně ne

 

 1. Mezi dnešními vědci je málo mladých lidí. Co myslíte, že tuto skutečnost způsobuje? (Můžete zaškrtnout více možností)

23x □ nízké ohodnocení vědců na trhu práce

11x □ nedostatek kvalitních absolventů vysokých škol

9x □ omezené možnosti kariérního růstu začínajících vědců

17x □ málo atraktivní způsob informování veřejnosti o vědeckém vývoji

28x □ výuka ve školách není motivující – neukazuje spojení vědy a každodenního života

 

 1. Znáte akci „Noc vědců“? (Pokud NE, přeskočte na 8. otázku na druhé straně)

36x □ ANO           7x  □ NE

 

 1. Už jste ji někdy navštívil(a)?

36x □ ANO             □ NE                                                               

 

 1. Ovlivnila „Noc vědců“ Vaše vnímání pojmu „vědec“, „věda“ a „technika“?

31x □ ANO             5x □ NE

       

 1. Co Vás v programu Noci vědců 2011 nejvíce zajímá? (Můžete zaškrtnout až tři možnosti.)!

15x □ přednášky a diskuse

23x □ ukázky vědecké práce a vědeckých experimentů      

21x □ možnost sám si vyzkoušet pokusy a vědeckou práci

9x □ vědecké show

24x □ astronomická pozorování

14x □ soutěže pro děti

2x □ koncerty, divadlo

3x □ evropský koutek

 


 

Jsem:
žena       21x                                   muž      22x

 

věk:
do 12     8x                           13-18   6x             19-26    15x

27-40     8x                         41-55  4x                nad 55  3x

vzdělání: (dané také věkem)
základní            4x              vyučen  2x             středoškolské   19x           

vysokoškolské   11x