Lineární elektro-magnetický pulzní urychlovač (LEMPU)

12.06.2011 09:35

Jak vyplynulo z vyhodnocení různých zdrojů projektilů, nezbývá pro dosažení potřebné energie jiná cesta, než konstrukce Lineárního elektro-magnetického pulzního urychlovače (LEMPU).

 

Jak to funguje ?

Zařízení je založeno na principu lineárního urychlovače, ve kterém je projektil urychlován na elektro-magnetickém principu.

LEMPU má následující základní prvky:
• nosná konstrukce
• vodič projektilu
• urychlovací prvky
       o cívka
       o kondenzátor
       o spínač
• řídící obvod
• projektil

V kondenzátoru se postupně nahromadí energie, která se následně pomocí spínače v co nejkratším čase uvolní do cívky, skrz kterou prochází vodič projektilu. Vzniklé magnetické pole, které vybudí cívka, vtáhne projektil umístěný ve vodiči projektilu před cívkou dovnitř cívky. V okamžiku, kdy se projektil nachází na začátku cívky, přeruší se přívod proudu do cívky. Magnetické pole cívky v ten okamžik zaniká, ale projektil letí setrvačností ve vodiči projektilů dál.
Výše popsaný postup se může opak tolikrát, kolik cívek je v zařízení použito, přičemž každá další cívka urychluje projektil na stále vyšší rychlost.

 

V první fázi působí na projektil síla magnetického pole, kterou je přitahován do středu cívky (obrázek A) a projektil je tak urychlován.
Ve druhé fázi je projektil ve středu cívky, kde na něj magnetické pole působí neutrálně (obrázek B) a projektil se tak pohybuje konstantní rychlostí.
V poslední fázi projektil opouští magnetickou cívku, která na něj působí proti směru jeho pohybu (obrázek C) a projektil je tak brzděn.

Magnetické pole je na obrázku znázorněno zeleně a síla působící na projektil červeně. 

 

Závěr
Z výše popsaného působení magnetického pole na projektil vyplývá, že je důležité magnetické pole cívky zrušit nejpozději v okamžiku, kdy se projektil nachází ve svém pohybu uprostřed cívky.