Disk temné hmoty kolem Země?

15.02.2014 11:01

Ben Harris, odborník na satelitní telekomunikace z Univerzity v Texasu, přednesl na zasedání Americké geofyzikální unie překvapivou hypotézu, že kolem Země se možná nachází v rovině jejího rovníku disk tzv. temné hmoty.

Své závěry odvozuje z měření pohybu družic systémů typu GPS. Existující data podle něj naznačují, že efektivní hmotnost Země je větší, než by měla teoreticky být. Právě tento rozdíl může být způsoben přítomností velkého množství neviditelných a se světlem nijak nereagujících částic, které obíhají kolem Země v rovině rovníku. Dokonce i některé starší studie z roku 2009 podle Harrise ukazují, že umělé družice a kosmické sondy občas v jistých místech kolem Země náhle a nečekaně změní svoji rychlost. Samozřejmě, temná hmota nemusí být jediným vysvětlením tohoto zvláštního jevu, ale je jedním z možných. 

Ben Harris dal dohromady údaje o pohybu družic z celkem tří různých globálních pozičních systémů - z amerického GPS, evropského systému Galileo a z ruského systému GLONASS. Po aplikaci zákonů nebeské mechaniky zjistil, že hmotnost Země mu vychází asi o 5-8 tisícin procenta větší, než by měla být podle standardních měření. Tento rozdíl by se podle něj dal vysvětlit poměrně masivním diskem temné hmoty kolem Země, který se nachází v rovině rovníku, je asi 190 kilometrů tlustý a má 70 tisíc kilometrů v průměru. Harrisova hypotéza však zatím nebere v úvahu jemné vlivy teorie relativity či gravitace Měsíce a Slunce na pohyb družic, takže je předčasné dělat nějaké závěry. 

Podle současných kosmologických a astrofyzikálních představ tvoří tzv. temná hmota asi 22 procent hmotnosti vesmíru. Víme o ní však zatím jen velmi málo a nebyla zatím žádným způsobem přímo detekována. Viditelné svítící hmoty (například ve formě atomů či iontů) je ve vesmíru asi 5krát méně, tedy zhruba jen asi 4-5 procent celkové hmotnosti. Zbývajících 73-74 procent tvoří tzv. temná energie, o které nevíme téměř vůbec nic. 

Astronomové občas pozorují pravděpodobné nepřímé gravitační projevy velkých a masivních shluků temné hmoty v kosmologických dimenzích. Často jde o objekty s rozměry galaxie či kvazaru. Někteří autoři však předpokládají, že temná hmota se bude vyskytovat v menších množstvích i kolem menších či méně hmotných objektů. Někdy i tam, kde ji prakticky nečekáme. Disk temné hmoty kolem Země, pokud by se vědcům podařilo jeho existenci dokázat, by byl tedy velmi cenným objevem. 

 

Zdroje: Phys.Org, New Scientist, Discovery News 

Autor:  Pavel Vachtl