Čištění čočkového objektivu

03.06.2012 13:19

 

Obecný postup čištění uvedený výše je zpravidla jednoduchou a přitom relativně bezpečnou cestou, která vede k úspěchu. Celý postup čištění čočkového objektivu tedy můžeme shrnout do 3 základních kroků.

  1. Hrubé čištění

pomocí stlačeného vzduchu, optické utěrky nebo alespoň jemného štětečku odstraňte mechanické nečistoty z povrchu objektivu. Nepoužívejte přitom žádnou sílu. Cílem je opravdu pouze odstranit neulpěné nečistoty. Postupujte systematicky od středu čočky k jejímu okraji. Pokud používáte optickou utěrku či štětec, neopomeňte ji průběžně měnit (resp. štěteček vyklepat).

  1. Suché čištění

je ideální v případě, že optické plochy jsou jen slabě znečištěné, popř. pokud potřebujete rychle odstranit např. otisk prstu. Při použití lenspenu a dodržení všech zde uvedených zásad je riziko poškození optické plochy opravdu minimální. Je proto dobré, mít vždy nějaký lesnpen přibalený např. v kufříku s okuláry. Mějte pouze na paměti, že i lenspenu se postupně opotřebovává (zpravidla dojde „zásoba“ grafitu na houbičce uvnitř krytky lenspenu; lenspenu „vyschne“), takže po určité době je nutné jej nahradit za nový. Pokud nebyl objektiv silně znečištěn není po vyčištění lenspenem velmi často další čištění nutné a přístroj lze považovat za vyčištěný. Mokré čištění se tedy zpravidla neprovádí.

  1. Mokré čištění

k tomuto kroku přistupujeme až jako k poslední možnosti vyčištění objektivu. Obecně je doporučováno čištění čočkových objektivů ve vodorovné poloze (objektiv míří k nebi). Čistící kapalina pak nestéká k jeho okrajům tak rychle. Pokud je váš objektiv větších rozměrů, lze jej samozřejmě čistit i e vertikální poloze. Jen jsou kladeny větší požadavky na pečlivost a zejména pak dávkování čistící kapaliny.

Vlastní čištění probíhá podobně jako při suchém čištění od středu objektivu k jeho okrajům. Jediná výjimka je, pokud je objektiv umístěn vertikálně (tj. míří vodorovně). V tomto případě jej čistíme z vrchu dolů. Postupně nanášejte pomocí čistého smotku malé množství čistící kapaliny na čištěnou optickou plochu. Zde jsou ve výhodě různé čistící spreje, kde je vlastní nanesení přímo na optický povrch je nejen rychlé, ale i rovnoměrné. Po chvilce působení ji čistým suchým smotkem nebo suchým proužkem čisté optické utěrky setřete. U velkých průměrů zásadně používejte rovné tahy směrem od středu k okraji. U menších průměrů můžete použít i spirálový tah, kdy začínáte uprostřed objektivu a postupně se krátkými tahy ve spirále „propracujete“ k okraji. Lze rovněž natřít čistící kapalinou celou optickou plochu a následně jej suchými smotky postupně stírat. Pro každý tah (resp. alespoň pro každý druhý) používejte čistý smotek. Pokud budete používat např. jeden smotek na setření celého objektivu vězte, že z rozpuštěných nečistot se vytvoří na objektivu po zaschnutí nehezká mapa. Více než kde jinde zde platí: práce kvapná … .

Objektiv se nesnažte suchým smotkem setřít zcela do sucha. Hlavním cílem v tomto kroku je pomocí smotku dostat co nejvíce nečistot z povrchu objektivu pryč. Celý postup navlhčení objektivu a následného setření několikrát zopakujte (alespoň 2-3x). na závěr naneste na objektiv pomocí smotku místo čistícího roztoku destilovanou vodu (může v ní být i trocha čistého lékárenského líhu; zpravidla postačuje poměr 1 díl čistého líhu z lékárny na 2-3 díly destilované vody). Tento poslední „nátěr“ není třeba stírat. Pokud byla vaše práce pečlivá, vyschne aniž by zanechal jakékoliv stopy.

 

Pokud ani tento pokus vyčistit objektiv nedopadl nejlépe, popř. pokud zjistíte větší nečistoty uzavřené uvnitř mezi jednotlivými čočkami objektivu lze jen doporučit, aby jste se obrátili na specialistu, popř. alespoň více znalé, kteří mají s čištěním optiky (ale např. i se zpětnou montáží jednotlivých čoček objektivu) větší zkušenosti.

 

Čištění čočkového objektivu je relativně jednoduché a při troše pečlivé práce lze snadno vyčistit i poměrně znečistěný objektiv. Díky dnes již poměrně odolným antireflexním vrstvám používaným na objektivech jsou i relativně odolné proti poškození během čištění. Přesto je dobré při čištěný dodržet několik zásad.

  1. Na vlastní čištění si vyhraďte dostatek času. Snaha celý proces urychlit nebo uspěchat zbytečně zvyšuje riziko poškození objektivu.

  2. Pokud nejste opravdu věci znalí nevyjímejte objektiv z jeho objímky a pokud to není opravdu nutné ani z jeho tubusu. Nejvíce znečištěná je zpravidla vnější plocha objektivu. Poslední plocha (uvnitř tubusu směrem k okuláru) je chráněna tubusem a k jejímu znečištění dochází jen zřídka zpravidla při špatném skladování. Vnitřní plochy objektivu jsou uzavřeny v objímce, proto je není u správně vyrobené objímky nutno čistit prakticky po celou životnost objektivu.

  3. Před prvním použitím si ověřte, že používané suroviny (čistící kapaliny, spreje, …) jsou dostatečně čisté a nezanechávají na skle žádné stopy. Postačuje nanést malé množství kapalinu na čisté sklíčko a nechat zaschnout. Pokud kapalina vyschne bez zanechání jakýchkoliv stop, můžete ji bez obav použít i na čištění objektivu.

  4. Během nezapomínejte pravidelně měnit čistící prostředky (čistící tyčku či smotek, kapalinu, ale např. i optickou utěrku) za čisté.

  5. Při mokrém čištění nanášejte čistící kapalinu s mírou, aby nedošlo k jejímu proniknutí dovnitř objektivu mezi jednotlivé čočky. Mějte na paměti, že zejména objektivy levnějších přístrojů nejsou utěsněny a proniklá čistící kapalina ve které jsou rozpuštěny nečistoty dokáže znečistit původně čisté plochy a v tomto prostoru velmi špatně vysychá.

  6. Nepoužívejte během čištění sílu. To, že pokud na čistící tyčku (smotek) přitlačíte, tak to zpravidla rychlosti ani kvalitě čištění nepřidá. Naopak roste pravděpodobnost, že se vám podaří optické plochy poškodit.

  7. Na závěr pravidlo snad ze všech nejdůležitější: pokud máte potřebu čistit objektiv příliš často, zjevně bude někde chyba během používání, popř. i ve způsobu jeho skladování. Ani při pravidelném používání čočkového dalekohledu za běžných podmínek by neměla vzniknout potřeba čistit jej častěji, než max. 1x za rok, zpravidla však i mnohem méně.