ČAS v době růstu a budování - K. Čacký

14.11.2015 11:42

 

… Astronomii jsem začal studovat v roce 1925 nejprve ze spisů Flammarionových, který tehdy byl snad nejpopulárnějším učitelem o vesmíru. 0 rok později jsem zvěděl z den. tisku,že existuje astronomická společnost, které vlastní astronomický dalekohled (pr. 12 cm, ohn. dél. 180 cm) a ten že je umístěn v nejvyšším patře věže Klementina. Tam bývala pozorovatelna již našich předků, byla ovšem přes svoji výšku v nepříznivém velkoměst. ovzduší. Tam jsem se seznámil s velmi pilným pozorovatelem, hlavně astrofotografem J. Klepeštou, tehdy a ještě dlouho potom jednatelem ČAS, a vzniklo mezi námi trvalé přátelství. Sám jsem se věnoval více hlavně kreslení planet (především Jupitera) a pak též popularisaci astronomie přímo u dalekohledu. To horní patro Klementinské věže měla astronomická společnost jen propůjčené, proto se tam členové scházeli obyčejně jen v době prvé měsíční čtvrti, několik večerů za sebou, a pak bývala v pozorování zase delší přestávka. Ty dny, kdy se pozorování konalo, byly vždy předem oznámeny v denním tisku.

Hlavní práce se rozvinuly teprve, když byla postavena naše hvězdárna na Petříně.

… Tam se teprve naše práce staly často každodenními. Rád jsem se věnoval ošetřování všech tří dalekohledů, v čemž byl dobrým pracovníkem i ing. Jiří Rychlý. Ten měl doma i soustruh, a různé součástky, které bylo nutno nahradit novými, provedl sám doma. Tak čistění dalekohledu a ty event. opravy jsme dělali hlavně v sobotu odpoledne,kdy bylo na to nejvíce času, ale do večerního pozorování bylo nutné vše skončit, aby bylo možno přijímat návštěvníky.