21. celostátní sluneční seminář „Stará Turá“

07.07.2012 12:50

 

V roce 2012 jsem navštívil, jako vždy Slovenskou republiku za účelem slunečního semináře. Tuto akci pořádá SÚH Hurbanovo  i ve spolupráci s AVČR Ondřejov. Na semináři se scházejí členové hvězdáren, pracovníci na AVČR, tak AVSR, vysokoškoláci v oboru Slunce a ostatní pozorovatelé z jiných států.

 


Přednášky semináře

01   P. Heinzel
       Pozorování Slunce z kosmu

02   M. Sobotka
       Novinky ve výzkumu slunečních skvrn II
04   V. Karlovský
       Oscilácie v G páse, krídle čiary Ca II H  a v strede čiary Ca II H v aktívnej oblasti NOAA  AR10789
06   M. Bodnárová, J. Koza, J. Rybák, P. Sütterlin
       Chromosférická odozva dynamiky fotosférických jasných bodov v G-páse

07   L. Pastorek
       Koniec predĺženého minima medzi 23. a 24. slnečným cyklom    

08   P. Kalenda
       Praktický test modelu sluneční aktivity - predikce maxima 24. slunečního cyklu

09   V. Bumba
       Planety a sluneční aktivita

10   I. Dorotovič, J. Rybák, A. Garcia, P. Journoud
       Severo-južná asymetria oblastí Ca II K3 určená zo spektroheliogramov

11   M. Bárta
       Teorie magnetické rekonexe a její aplikace ve sluneční fyzice

12   E. Dzifčáková
       Vplyv κ-distribúcií a DEM na diagnostiku plazmy

13   J. Dudík
       Filamenty a protuberancie

14   P. Schwartz, P. Heinzel, P. Kotrč, F. Fárník, Yu. A. Kupryakov, E. E. DeLuca
       Hmotnosť pokojných protuberancií určená z multispektrálnych pozorovaní

15   E. Dzifčáková
       Slnečná koróna a heliosféra
17   M. Lorenc, I. Dorotovič, M. Rybanský
       Variácie emisných čiar ultrafialovej slnečnej koróny a koronálny index

18   Š. Mackovjak, E. Dzifčáková, J. Dudík
       Diagnostika kappa-distribúcií z EUV spektier Hinode/EIS

19   M. Rybanský, I. Dorotovič, M. Lorenc, E. Shahamatnia, R. A. Ribeiro, J. M. Fonseca
       Hľadanie jet streamu

20   E. Marková
       Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce

21   M. Bělík, K. Barczyński
       Nové zajímavé výsledky o dynamice slunečních paprsků
23   V. Bumba
       Jak se „česko-slovenský“ spektrohelioskop zasloužil o sluneční fyziku a vztahy Slunce – Země
25   F. Valach, M. Revallo, P. Hejda, J. Bochníček
       Geomagnetická aktivita pri prevažujúcej južnej orientácii medziplanetárneho magnetického poľa

26   M. Revallo, F. Valach, P. Hejda, J. Bochníček
       Modelovanie geomagnetickej búrky metódou umelých neurónových sietí

27   Ch. Monstein
       CALLISTO and the e-CALLISTO network
29   I. Dorotovič, T. Pintér
       SID monitoring na Slovensku

30   J. Karlovský, V. Karlovský
       SID monitor a skúsenosti s registráciou slnečných erupcií v Hlohovci
31   J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, M. Kozák, A. Kučera, S. Tomczyk, S. Sewell, P. Aumiller, R. Summers, L. Sutherland, A. Watt
       Spektropolarimeter CoMP-S na Observatóriu Lomnický štít AsÚ SAV

32   P. Kotrč
       Výsledky aktuálnich projektů pozorovani Slunce na ondřejovských optických spektrografech

33   P. Rapavý, J. Rybák
       Ellermanove bomby - hon za najmenej energetickou bielou erupciou - Rimavská Sobota 22. 4. 2011 – "level 1"

34   J. Rybák, R. Mačura, P. Gömöry, A. Kučera, V. Rušin, W. Pötzi, D. Baumgartner, A. Hanslmeier, A. Veronig, M. Temmer
       Spoločný katalóg H-alfa protuberancií observatórií LSO a KSO - prvé výsledky

35   P. Ďuriš, L. Křivský, J. Kákona, R. Slošiar
       Nové možnosti v rádioastronómii nielen pre amatérov

36   P. Kalenda, E. Kalendová
       Uměli stavitelé Stonehenge předpovídat zatmění Slunce?

37   V. Karlovský
       Astronomická orientácia kaštieľov Dolná Krupá a Voderady na Slnko