20. celostátní sluneční seminář v Papradě 2010

06.06.2010 12:38

 

Jako již tradičně po dvou letech jsem se zúčastnil slunečního semináře. Tentokrát se konal v Papradnu.  Sluneční seminář  pořádala  SÚH Hurbanovo - Slovensko. Akce byla zajímavá tím, že se jí zúčastnilo dost zahraničních účastníků mimo Čechů a Slováků. Ze zahraničí přijeli Barczyński Krzystof Polsko, Garcia Adriana Portugalsko, Getko Ryszarda Polsko, Gopalswamy Natchimuthuk Ind pracující v USA, Kim Yeon-Han Korea, Mitre Zoltán Maďarsko, Park Young-deuk Korea, Péntek Kálmán Maďarsko a Zapiór Maciej Polsko. Je to taková široká „pouť“  od západu na východ.

Seminář se konal od 31.5.2010 do 4.6.2010. Bylo zde prezentováno 43 referátů.

 

 

Výběr některých témat referátů:

Citlivost vybraných fotosférických čar na změny rychlosti v poklidném Slunci - J. Koza

Sluneční aktivita a kosmické záření: magnetické pole Slunce a úroveň kosmického záření - M. Bodnárová, J. Rybák, P. Gömöry, K. Kudela

Co ovlivňuje průběh jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity - V. Bumba, M. Klvaňa

Fast Imaging Solar Spectrograph Systém in New Solar Telescope (invited talk) - Y.-D. Park, Y.H. Kim, J. Chae, P.R. Goode, K.S. Cho, K.S. Cho

Jemná struktura chromosféry a přechodová oblasti (přehledový referát) - J. Koza

Dynamika polárních paprsků pozorovaná během zatmění Slunce - K. Barczyński, M. Bělík, E. Marková
Minimum a start jedenáctiletého cyklu, zemská ionosféra a radioamatéři - F. Janda