12. listopad 2014 - další zlomový den v historii výzkumu Slunečmí soustavy

11.11.2014 23:20


12. listopad 2014 se zapíše do historie dobývání kosmických dálav. Poprvé totiž přistane lidmi vyrobené těleso na povrchu komety. Sonda Rosetta uvolní modul Philae, který by se měl dotknout povrchu jádra komety těsně po 17. hodině našeho času. K této významné události pro vás portál kosmonautix.cz připravil online reportáž, kde najdete pravidelně aktualizované informace.
Portál astro.cz si klade za cíl celou událost propagovat co nejširšímu okruhu čtenářů. Proto si můžete nechat článek na webu kosmonautix.cz otevřený a vše se vám bude pravidelně aktualizovat. U nás pak budeme zprávy také zveřejňovat a zůstanou archivní vzpomínkou na tuto hisotrickou událost.

Přistání modulu Philae na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko je bezesporu vrcholem kosmonautiky pro letošní rok. Tuto historickou událost dnes můžete sledovat krok za krokem díky našemu mimořádnému článku, který je během celého dne postupně aktualizován a doplňován o všechny  důležité informace. Najdete zde mnoho informací o průběhu přistání, podrobnou časovou osu celé události či doplňková videa. Kdykoli se během dne k tomuto článku vrátíte, narazíte na další aktualizace. Náš redaktorský tým se bude celý den starat o to, abychom Vám přinesli co nejčerstvější informace a vy tak díky našemu portálu budete mít všechno přehledně na jednom místě a navíc ihned. Celý den také budeme připraveni odpovídat na Vaše otázky v komentářích.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘISTÁNÍ

Kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko je v době přistání od Země vzdálena 511 milionů kilometrů. Zpoždění rádiového signálu tudíž činí 28 minut a 20 sekund. Časové údaje v tomto harmonogramu jsou uvedeny ve středoevropském času. Uvedené časy se mohou měnit.

Legenda:
GO/NOGO - hlasování zda pokračovat či nikoli
lander - přistávací modul Philae

11. listopadu
15:00:00
- Řídící tým v ESOCu zjišťuje přesné parametry oběžné dráhy Rosetty, aby mohl provést přesné korekce.
19:33:20 - Philae je zapnut. Na Rosettě je zapnut elektrický podpůrný systém starající se komunikaci s Philae.
20:05:20 - Zahřívání baterií. Otevření nádrže ADS (Active Descent System), která poskytne plyn pro trysku směřující vzhůru, díky čemuž udrží lander na povrchu těsně po přistání.
20:25:20 - Chlazení baterií po dobu 28 minut.
20:30:00 - GO/NOGO1 - zjištění přesných parametrů posledního oběhu. Řídící tým potvrzuje, že správnost trajektorie.
21:03:00 - Rosetta se začíná přesouvat do výšky, která bude předcházet odpojení landeru (očekávaná ztráta signálu.)
21:43:00 - Konec přesunu.
21:52:20 - Roztočení gyroskopů landeru, které budou poskytovat stabilitu během sestupu.

12. listopadu
01:00:00 - GO/NOGO2(a) - příkazy pro řízení sekvence odpojení landeru jsou připraveny.
01:00:00 - GO/NOGO2(b) - ESOC potvrzuje připravenost Rosetty.
02:03:20 - Philae generuje poslední telemetrická data před hlasováním o jeho odpojení od Rosetty.
02:35:00 - GO/NOGO3 - potvrzení připravenosti Philae pro přistání
05:03:20 - Start fáze SDL - Separation, Descent & Landing (odpojení, sestup a přistání). Zapínání vědeckých experimentů landeru. První je zapnut ROMAP (měření magnetického pole.)
05:28:20 - Nejbližší možný čas pro orientaci Rosetty před manévrem pro sestup.
05:34:20 - Začátek zahřívání baterií Philae na teplotu pro oddělení landeru.
07:03:20 - Nejbližší možný čas pro sestupný manévr (očekávaná ztráta signálu.) Korekční zážeh bude trvat 6 minut a změna rychlosti bude činit 0,46 m/s.
07:35:00 - Nejbližší možný čas pro GO/NOGO4 - finální rozhodnutí před přistáním.
08:03:20 - Nejzazší možný čas pro sestupný manévr. Řídící tým ihned po ukončení provede zběžné vyhodnocení výsledků manévru.
08:35:00 - Nejzazší možný čas pro GO/NOGO4 - finální rozhodnutí před přistáním.
08:49:20 - Zapnutí experimentu MUPUS (víceúčelová měření.)
08:52:20 - MUPUS začíná pracovat. Zapnutí CIVA (mikrokamery pro panoramatický snímek) a ROLIS (kamera pro sestup umístěná ve spodní části landeru.)
08:55:20 - CIVA a ROLIS začínají pracovat. Zapnutí SESAME (prachový detektor.)
09:04:20 - SESAME začíná pracovat.
09:46:20 - Zapnutí MMS (Mechanical Support System) - systém který se postará o oddělení Philae od Rosetty.
09:46:20 - Zapnutí separačních motorků.
09:49:20 - Zapnutí CONSERT (měření rádiových vln) na Rosettě.
09:50:20 - Zapnutí CONSERT na Philae.
09:51:20 - Začátek automatické sekvence MMS (viz 09:46:20.)
09:53:20 - Philae přechází na své vlastní baterie.
10:03:20 - Oddělení Philae.

10:04:12 - CIVA pořizuje první snímky Rosetty.
10:12:17 - Vzdálenost Philae od Rosetty je přibližně 100 metrů. Roztažení přistávacích nožiček a vyklopení antény experimentu ROMAP (měření magnetického pole.)
10:25:50 - Philae se otáčí o 14°, aby zaujal stabilní polohu pro přistání.
10:43:20 - Rosetta provádí úhybný manévr (očekávaná ztráta spojení.)
10:47:17 - Dokončení všech aktivit fáze odpojení Philae od Rosetty.
11:53:20 - Opětovné získání signálu z Rosetty.
12:59:20 - Začátek stahování dat z Rosetty a Philae.

15:58:57 - Zapnutí kamer CIVA a ROLIS, odjištění harpun.
16:01:57 - Zahájení snímkování přistávací oblasti. Aktivace ADS (Active Descent System.)
16:17:15 - Všechny palubní systémy landeru se chystají na přistání.
16:22:20 - Počátek přistávací okna.
17:02:20 - OČEKÁVANÉ PŘISTÁNÍ a přijetí signálu (+/- 40 minut.) Okamžité zahájení přistávacích operací - 1. tryskou ADS bude unikat studený plyn, který zabrání odrazu landeru od povrchu; 2. Dvě harpuny jsou vystřeleny do povrchu a kotví lander na místě; 3. gyroskopy jsou vypnuty.
17:07:12 - Pořízení panoramatické fotografie z místa přistání.
17:17:14 - Ptolemy a COSAC začínají sbírat vědecká data.
17:39:39 - Lander ukončuje fázi SDL (viz. 05:03:20) a nahrává všechna data na Rosettu.
18:49:07 - Lander zahajuje první vědeckou sekvenci, která bude trvat přibližně 7 hodin.
20:03:00 - Konec spojovacího okna pro Philae. Rosetta mizí za horizontem.